CMS Hiển thị Danh sách Tin Tức

Hoạt động của thường trực

 • Thường trực HĐND: Lựa chọn 02/04 nhóm vấn đề tiến hành giải trình tại Phiên họp Tháng 5/2023 của Thường trực HĐND tỉnh ( 22/05/2023 )

  Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 28/3/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức phiên giải trình tại phiên họp tháng 5/2023, có nội dung liên quan 04 nhóm vấn đề gồm: (1) Việc xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường liên quan Bãi rác Hòa Phú; (2) Việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; (3) Các giải pháp về phát triển du lịch; kết quả việc sắp xếp, tổ chức quản lý đưa vào sử dụng Bến tàu khách Vĩnh Long (4) Giải pháp đào tạo, thu hút bác sỹ, đảm bảo Nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long; việc thực hiện tốt Đề án nâng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long lên hạng I vào năm 2022 và bệnh viện tuyến cuối vào năm 2024

 • Thường trực HĐND: Họp phiên thường kỳ Tháng 05/2023 ( 13/05/2023 )

  Ngày 12/5/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ Tháng 5/2023. Đến tham dự phiên họp có: Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Lệ Uyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Thường trực HĐND tỉnh; Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh và các sở: Tài chính; Tư pháp; Nội vụ; Khoa học & Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Bùi Văn Nghiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Chủ trì phiên họp

 • Thường trực HĐND: Thống nhất thông qua Kế hoạch Phiên giải trình tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2023 ( 05/04/2023 )

  Ngày 03/4/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp, xem xét thống nhất thông qua Kế hoạch Phiên giải trình tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2023của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự cuộc họp có: Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh; Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh và sở Y tế. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 • Thường trực HĐND: Họp phiên đột xuất Tháng 4/2023 ( 05/04/2023 )

  Ngày 03/4/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp đột xuất Tháng 4/2023. Đến tham dự phiên họp có: Các thành viên Thường trực HĐND; Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh và các sở Tài chính; sở Tư pháp; sở Giáo dục và Đào tạo; sở Y tế; Bệnh viện đa khoa tỉnh và đại diện Công ty COVICO đơn vị tư vấn dự án "Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo". Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 • Thường trực HĐND: Họp phiên thường kỳ Tháng 3/2023 ( 23/03/2023 )

  Ngày 22/3/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ Tháng 3/2023. Đến tham dự phiên họp có: Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh và các sở: Tài chính; Tư pháp; Nội vụ. Ông Bùi Văn Nghiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Chủ trì phiên họp

 • Thường trực HĐND: Tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể và triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh ( 20/03/2023 )

  Thực hiện kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể và triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh. Ngày 17/3/2023,Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức hội nghị tham vấn chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể (KTTT) và triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, các Hội đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các Ngân hàng, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, các phòng chuyên môn huyện, thị xã, thành phố và trên 60 đại diện cho các Hợp tác xã nông nghiệp, Tổ hợp tác tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

 • Kế hoạch tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể và triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh ( 15/03/2023 )

  Ngày 13/3/2023, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐND về tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể và triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh

 • Thường trực HĐND: Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể và triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh ( 15/03/2023 )

  Ngày 13/3/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thống nhất các nội dung triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể và triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp

 • Thường trực HĐND: Họp phiên đột xuất Tháng 02/2023 ( 28/02/2023 )

  Ngày 27/02/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp đột xuất Tháng 02/2023. Đến tham dự phiên họp có: Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, sở Tài chính, sở Nội vụ, sở Tư pháp, sở Giáo dục và Đào tạo, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 • Thường trực HĐND: Họp phiên thường kỳ Tháng 02/2023 ( 15/02/2023 )

  Ngày 13/02/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ Tháng 02/2023. Đến tham dự phiên họp có: Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Lệ Uyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh và các sở Giáo dục & Đào tạo, sở Tài chính; sở Tư pháp; sở Kế hoạch và Đầu tư; sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Ông Bùi Văn Nghiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Chủ trì phiên họp.

 • Thường trực HĐND: Tiếp Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đến thăm và chúc tết Xuân Quý Mão ( 16/01/2023 )

  Sáng ngày 06/01/2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long do Thượng Tọa Thích Lệ Lạc, Trưởng ban Trị sự - kiêm Trưởng Ban Tăng sự tỉnh Vĩnh Long làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo và công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Tiếp đoàn có Bà Lê Thị Thúy Kiều, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

 • Năm 2023, Vĩnh Long tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện ( 16/01/2023 )

  Trước thềm năm mới - Xuân Quý Mão năm 2023, Ông Bùi Văn Nghiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã có cuộc trao đổi với cơ quan thông tấn báo chí Vĩnh Long về định hướng, nhiệm vụ, hoạt động cho năm 2023 và cho rằng: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, theo đó, tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực để tiếp tục vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

 • Thường trực HĐND: Họp phiên đột xuất Tháng 01/2023 ( 08/01/2023 )

  Ngày 05/01/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp đột xuất Tháng 01/2023. Đến tham dự phiên họp có: Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh và các sởTài nguyên và Môi trường; sở Tài chính; sở Nội vụ; sở Tư pháp; sở Kế hoạch và Đầu tư. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 • Thường trực HĐND: Họp phiên đột xuất Tháng 12/2022 ( 22/12/2022 )

  Ngày 19/12/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp đột xuất Tháng 12/2022. Đến tham dự phiên họp có các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Đại diện lãnh đạo Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Phó Trưởng Ban của HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh và các sở như: Tài chính, Tư pháp, Giáo dục & Đào tạo. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 • Thường trực HĐND: Họp phiên thường kỳ Tháng 12/2022 ( 08/12/2022 )

  Ngày 07/12/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ Tháng 12/2022. Đến tham dự phiên họp có: Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các Phó Trưởng Ban của HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh và các sở như: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

 • Thường trực HĐND: Họp phiên đột xuất Tháng 10/2022 ( 25/10/2022 )

  Ngày 24/10/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp đột xuất Tháng 10/2022. Đến tham dự phiên họp có: Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

 • Thường trực HĐND: Họp phiên thường kỳ Tháng 10/2022 ( 14/10/2022 )

  Ngày 13/10/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ Tháng 10/2022. Đến tham dự phiên họp có: Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và sở, ngành tỉnh. Ông Bùi Văn Nghiêm - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì phiên họp

 • Thường trực HĐND: Họp thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và các dự án thuộc Kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trên địa bàn tỉnh ( 08/10/2022 )

  Ngày 07/10/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp xem xét đóng góp dự thảo báo cáo để thống nhất thông qua kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và các dự án thuộc Kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trên địa bàn tỉnh.Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Trưởng Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp

 • Thường trực HĐND: Họp thông qua báo cáo kết quả khảo sát một số công trình, dự án đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và các dự án thuộc Kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ( 08/10/2022 )

  Ngày 07/10/2022, Thường trực HĐND tổ chức họp xem xét dự thảo báo cáo để thống nhất thông qua kết quả khảo sát một số công trình, dự án đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và các dự án thuộc Kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp

 • Thường trực HĐND: Họp thống nhất kết quả giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về nhân lực, chế độ, chính sách hỗ trợ, cơ sở vật chất, thiết bị y tế của Trạm Y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh ( 03/10/2022 )

  Ngày 30/9/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thông qua Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện - thị xã - thành phố về nhân lực, chế độ, chính sách hỗ trợ, cơ sở vật chất, thiết bị y tế của Trạm Y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tham dự phiên họp có: Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND; Đại diện lãnh đạo các sở: Y tế; Nội vụ; Tài chính và Xây dựng. Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>