Chi tiết văn bản

79/NQ-HĐND
14/12/2022
14/12/2022
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC