Chi tiết văn bản

84/NQ-HĐND
14/12/2022
14/12/2022
Điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện: “Dự án Hệ thống thủy lợi các xã: Song Phú, Phú Lộc, Hậu Lộc, Hòa Lộc, Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long” tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Dự án “Khối nhà làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan khối tổng hợp (Khối 2), khu hành chính tỉnh Vĩnh Long”, “Dự án Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tam Bình - Long Hồ”, “Dự án Đường từ cầu Chú Bèn (Quốc lộ 54) ra Sông Hậu” tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 08/12/2017; “Dự án Bệnh
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC