Chi tiết văn bản

85/NQ-HĐND
14/12/2022
14/12/2022
Đồng thuận về đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC