Chi tiết văn bản

89/NQ-HĐND
14/12/2022
14/12/2022
Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
20221221141018_89_NQ_HDND_Danh muc cong trinh du an can thu hoi dat nam 2023.pdf
VĂN BẢN KHÁC