Chi tiết văn bản

91/NQ-HĐND
14/12/2022
14/12/2022
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh Vĩnh Long năm 2023
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
2022122114125_91_NQ_HDND_KH to chuc cac KH nam 2023.pdf
VĂN BẢN KHÁC