Chi tiết văn bản

91/NQ-HĐND
14/12/2022
14/12/2022
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh Vĩnh Long năm 2023
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC