Chi tiết văn bản

92/NQ-HĐND
14/12/2022
14/12/2022
Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
2022122114135_92_NQ_HDND_Phe duyet KH ho tro co so GDMN khu cong nghiep.pdf
VĂN BẢN KHÁC