Chi tiết văn bản

103/NQ-HĐND
23/03/2023
23/03/2023
Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC