Chi tiết văn bản

55/NQ-HĐND
24/03/2022
24/03/2022
Đề án phát triển Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long trở thành bệnh viện hạng I năm 2022 và bệnh viện tuyến cuối khu vực vào năm 2024
Nghị Quyết
HĐND tỉnh Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm
Chủ tịch
Nghị quyết số 55/NQ-HĐND
VĂN BẢN KHÁC