Liên kết website

Bản đồ hành chính

Chương trình - Kế hoạch

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười - Quốc hội khóa XIII [24/11/2015] 

Để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp lần thứ Mười - Quốc hội khóa XIII đã diễn ra từ ngày ...

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười - Quốc hội khóa XIII [16/09/2015] 

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2015 của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; nhằm kịp thời ...

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín - Quốc hội khóa XIII [17/06/2015] 

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2015 của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long nhằm báo cáo ...

Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành kế hoạch giám sát kết quả tham gia hội nhập kinh tế quốc tế [14/04/2015] 

Đoàn ĐBQH tỉnh đã ban hành kế hoạch giám sát "Kết quả quá trình Vĩnh Long tham gia hội nhập kinh tế quốc tế ...

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ Chín - Quốc hội khóa XIII [14/04/2015] 

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2015 của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; nhằm kịp thời ...

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ Tám - Quốc hội khóa XIII [24/11/2014] 

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2014 của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long nhằm báo cáo ...

Đoàn ĐBQH giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 494/NQ-UBTVQH13. [24/07/2014] 

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long giám sát về: "Tình hình thực hiện Nghị quyết 494/NQ-UBTVQH13 và bước đầu thực ...

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 - Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long [21/04/2014] 

Nhằm kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng và các ý kiến phản ánh của cử tri gởi tới kỳ họp lần thứ ...

Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo [27/01/2014] 

Đoàn ĐBQH tỉnh đã ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012 và ...

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ Sáu - Quốc hội khóa XIII [22/11/2013] 

Thực hiện việc tiếp xúc cử tri của Đòan Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long nhằm báo cáo kết quả kỳ ...

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. [20/06/2013] 

Lịch Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

ĐBQH ban hành kế hoạch giám sát về tuyển dụng đào tạo bổ nhiệm công chức, viên chức [03/05/2013] 

Thực hiện kế hoạch số 292/KH - UBTVQH13 ngày 20/12/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện chương trình ...

ĐĐBQH: Ban hành kế hoach giám sát về sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông [27/04/2013] 

Đoàn ĐBQH tỉnh đã ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương ...

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long, ban hành Kế hoạch khảo sát giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 - 2012 tỉnh Vĩnh Long [09/04/2013] 

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long, ban hành Kế hoạch khảo sát giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo ...

 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều