Liên kết website

Bản đồ hành chính

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

Dự thảo nghị quyết về Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Long lấy ý kiến nhân dân [11/11/2016] 

Được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị ...

 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều