Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TT

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Thanh Cần

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND      thị xã Bình Minh

UBND thị xã Bình Minh

2

Huỳnh Văn Chương

Phó Chủ tịch Liên minh HTX
tỉnh Vĩnh Long

Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Long

3

Trương Thành Dãnh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

4

Nguyễn Văn Diên

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít

Văn phòng HĐND và UBND huyện Mang Thít

5

Nguyễn Minh Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

HĐND tỉnh Vĩnh Long

6

Ngô Thị Hồng Gấm

Ủy viên Thường vụ Thị ủy,Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Bình Minh

Ban Tuyên giáo thị xã Bình Minh

7

Đỗ Đình Gần

Trưởng ban Pháp chế,
HĐND tỉnh Vĩnh Long

HĐND tỉnh Vĩnh Long

8

Nguyễn Minh Hải
(Đại đức Thích Tánh Bình)

Chánh Thư ký Ban trị sự GHPGVN    tỉnh Vĩnh Long

Số 112/65A Đinh Tiên Hoàng, Khóm 3, phường 8, thành phố Vĩnh Long.

9

Hồ Thị Thu Hằng

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

10

Phan Thị Mỹ Hạnh

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ

UBND huyện Long Hồ

11

Lê Thế Hoàng

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Vũng Liêm

UBMTTQVN; Ban Dân vận huyện Vũng Liêm

12

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách,
HĐND tỉnh Vĩnh Long

HĐND tỉnh Vĩnh Long

13

Nguyễn Trung Kiên

Phó Giám đốc Sở Công thương

Sở Công Thương

14

Lê Thị Thúy Kiều

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Vĩnh Long

15

Nguyễn Thị Trắc Lin

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Trà Ôn

Hội LHPN huyện Trà Ôn

16

Trần Thanh Thị Thùy Linh

Bí thư Thị đoàn Bình Minh

Thị đoàn Bình Minh

17

Nguyễn Hoàng Minh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trà Ôn

HĐND huyện Trà Ôn

18

Nguyễn Văn Minh

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Vũng Liêm

Huyện ủy Vũng Liêm

19

Nguyễn Hiếu Nghĩa

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

20

Bùi Văn Nghiêm

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Tỉnh ủy Vĩnh Long

21

Lê Văn Nghiệp

Quyền Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Tôn giáo - Dân tộc Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ban Dân vận Tỉnh ủy

22

Hồ Văn Ngoan

Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Long Hồ

UBMTTQ Việt Nam huyện Long Hồ

23

Lữ Quang Ngời

Phó Bi thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long

24

Trương Võ Minh Nguyệt

Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mang Thít

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mang Thít

25

Nguyễn Văn Nhỏ

Phó chủ tịch Hội Người Cao tuổi tỉnh Vĩnh Long

Hội Người Cao tuổi tỉnh Vĩnh Long

26

Trương Thanh Nhuận

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

27

Bùi Văn Nở

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy

28

Nguyễn Thị Tuyết Oanh

Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh Vĩnh Long

HĐND tỉnh Vĩnh Long

29

Nguyễn Đắc Phương

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội,      HĐND tỉnh Vĩnh Long

HĐND tỉnh Vĩnh Long

30

Đặng Minh Quân

Thành ủy viên, Trưởng phòng  Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long

Phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long

31

Trần Hoàng Quân

Đại tá, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long

32

Nguyễn Văn Hồng Quân

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

33

Phan Kim Quyên

Phó Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách
HĐND tỉnh Vĩnh Long

HĐND tỉnh Vĩnh Long

34

Nguyễn Văn Tập

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân

UBND huyện Bình Tân

35

Nguyễn Quốc Thái

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND UBND huyện Tam Bình

UBND huyện Tam Bình

36

Lê Chí Thanh

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long

37

Lê Phước Thành

 Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Vĩnh Long

Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Vĩnh Long

38

Nguyễn Thành Thế

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

39

Lê Minh Thiện

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Long Hồ

Liên đoàn Lao động huyện Long Hồ

40

Võ Ngọc Thơ

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Tân

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Tân

41

Phạm Thanh Thúy

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành, huyện Bình Tân

Đảng ủy xã Tân Thành, huyện Bình Tân

42

Lê Văn Tiều

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vĩnh Long

Thành ủy Vĩnh Long

43

Phan Ngọc Tính

Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long

Công an tỉnh Vĩnh Long

44

Nguyễn Bá Tòng

Phó Trưởng ban Pháp chế,
 HĐND tỉnh Vĩnh Long

HĐND tỉnh Vĩnh Long

45

Trần Văn Trạch

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long

46

Lê Quang Trung

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long

47

Trần Anh Tuấn

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

48

Trương Văn Tùng

Phó Giám đốc Sở Tư pháp
 tỉnh Vĩnh Long

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

49

Lê Thị Lệ Uyên

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

50

Lê Thị Thanh Vân

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũng Liêm

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũng Liêm