Liên kết website

Văn bản mới ban hành

Bản đồ hành chính

Hoạt động của các Ban

Ban Kinh tế -Ngân sách giám sát việc thực hiện Luật HTX năm 2012 [01/06/2018] 

Ban Kinh tế - Ngân sách vừa tổ chức đợt giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) ...

Ban Văn hóa - Xã hội: Thống nhất kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh [23/05/2018] 

Ngày 22/5/2018, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp toàn thể uỷ viên Ban để thống nhất Kế hoạch ...

Ban pháp chế: Giám sát công tác giải quyết xét xử, các loại án kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh [07/05/2018] 

Ngày 04/5/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Tòa án nhân dân tỉnh về công tác giải quyết xét xử, các ...

Ban pháp chế: Khảo sát công tác giải quyết xét xử, các loại án kiện của Tòa án nhân dân huyện Tam Bình và thị xã Bình Minh [07/05/2018] 

Ngày 02/5/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Đoàn khảo sát tại Tòa án nhân dân huyện Tam Bình và thị xã Bình ...

Ban pháp chế: Khảo sát công tác giải quyết xét xử, các loại án kiện của Tòa án nhân dân huyện Long Hồ và thành phố Vĩnh Long [07/05/2018] 

Tiếp tục kế hoạch khảo sát, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 của Ban pháp chế HĐND tỉnh. Ngày 03/5/2018, Đoàn khảo sát ...

Ban Văn hóa - Xã hội: Họp thống nhất kết quả giám sát công tác quản lý, tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh. [26/04/2018] 

Ngày 23/4/2018, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh họp toàn thể thành viên Ban để thống nhất kết quả giám sát về ...

Ban Kinh tế - Ngân sách: Khảo sát tổ chức triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh [25/04/2018] 

Ngày 23, 24/4/2018, Đoàn khảo sát, giám sát của Ban Kinh tế -Ngân sách đã tổ chức đợt khảo sát tại một số Hợp ...

Ban Văn hóa - Xã hội: Giám sát công tác quản lý, tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa cấp cơ sở tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch [13/04/2018] 

Ngày 12/4/2018, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh do Ông Trần Văn Ý làm Trưởng đoàn đã đến ...

Ban Văn hóa - Xã hội: Khảo sát một số Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà Văn hóa- khu thể thao liên ấp trên địa bàn huyện Tam Bình [09/04/2018] 

Ngày 04/4/2018 Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát về công tác quản lý ...

Ban Văn hóa - Xã hội: Khảo sát một số Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà Văn hóa- khu thể thao ấp trên địa bàn huyện Mang Thít và Bình Tân [09/04/2018] 

Thực hiện chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2018, ngày 04, 5/4/2018 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến ...

Ban Kinh tế -Ngân sách: Thống nhất kế hoạch giám sát 6 tháng đầu năm 2018 [30/03/2018] 

Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch, nội dung khảo sát, giám sát 6 tháng ...

Ban Pháp chế: Thống nhất kế hoạch giám sát 6 tháng đầu năm 2018 [16/03/2018] 

Ngày 15/3/2018, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp toàn thể thành viên Ban để thống nhất Kế hoạch giám ...

Ban Văn hóa - Xã hội: Thống nhất kế hoạch giám sát 6 tháng đầu năm 2018 [13/03/2018] 

Thực hiện chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2018, ngày 12/3/2018, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cuộc họp toàn ...

Ban Văn hóa - Xã hội: Thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND, cuối năm 2017 [01/12/2017] 

Trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa IX, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp ...

Ban Pháp chế: Thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND, cuối năm 2017 [01/12/2017] 

Ngày 29/11/2017 và 01/12/2017, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự ...

 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình hoạt động

Tin xem nhiều