Liên kết website

Bản đồ hành chính

Hoạt động của các Ban

Ban pháp chế: Giám sát việc thực hiện Luật Công chứng tại Sở Tư pháp [23/11/2018] 

Ngày 21/11/2018, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện Luật công chứng năm 2017 và ...

Ban pháp chế: Giám sát việc thực hiện Luật phòng chống ma túy tại Công an tỉnh [22/11/2018] 

Ngày 21/11/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Công an tỉnh về việc thực hiện Luật phòng chống ma túy năm ...

Ban pháp chế: Giám sát việc thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" tại Sở Tư pháp [22/11/2018] 

Ngày 21/11/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng ...

Ban Pháp chế: Thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp cuối năm 2018 [17/11/2018] 

Ngày 16/11/2018, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của ...

Ban Pháp chế: Thẩm tra báo cáo của các ngành pháp luật trình kỳ họp cuối năm 2018 [16/11/2018] 

Ngày 14/11/2018, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo của ngành pháp luật trên địa ...

Ban Pháp chế: Thống nhất kế hoạch giám sát cuối năm 2018 [10/11/2018] 

Thực hiện chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2018, ngày 9/11/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp toàn thể ...

Ban Kinh tế - Ngân sách: Ban hành kế hoạch giám sát “việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018" trên địa bàn tỉnh [26/10/2018] 

Ngày 26/10/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách đã họp phiên toàn thể để thống nhất các nội dung, chương trình kế hoạch và ...

Ban Pháp chế: Thẩm tra tờ trình giao biên chế trình HĐND tỉnh [14/10/2018] 

Ngày 12/10/2018, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND ...

Ban Kinh tế - Ngân sách: Thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 (Bất thường) [05/10/2018] 

Chiều ngày 03/10/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết ...

Ban Kinh tế - Ngân sách: Thống nhất kết quả khảo sát và ban hành đề cương giám sát việc triển khai xây dựng công trình thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh [21/09/2018] 

Chiều ngày 20/9/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp phiên toàn thể thành viên ...

Ban Văn hóa - Xã hội: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh [17/08/2018] 

Trong các ngày 07, 08, 09, 10 và 14/8/2018, Ban VH-XH, HĐND tỉnh đã tổ chức Đoàn khảo sát, giám sát việc thực hiện ...

Ban Kinh tế - Ngân sách: Thống nhất kế hoạch giám sát “Việc triển khai xây dựng công trình thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh” [13/08/2018] 

Chiều ngày 10/8/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp phiên toàn thể thành viên ...

Ban Pháp chế: Thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2018 [25/06/2018] 

Ngày 22/6/2018, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị ...

Ban Kinh tế - Ngân sách: Thẩm tra các báo cáo dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2018 [25/06/2018] 

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, Ban Kinh tế -Ngân sách tổ chức hội nghị thẩm tra 4 báo cáo và ...

Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh hoàn thành thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp giữa năm 2018 [20/06/2018] 

Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8, từ ngày 15/6/2018 Ban VHXH-HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, ...

 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình hoạt động

Tin xem nhiều