Liên kết website

Văn bản mới ban hành

Bản đồ hành chính

Hoạt động tiếp xúc cử tri

Lịch TXCT trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX [28/05/2018] 

Để tổ chức hội nghị đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX. HĐND ...

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX [15/05/2018] 

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Long Hồ: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2017 [20/11/2017] 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Hồ đã hoàn thành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh ...

Trà Ôn: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2017 [20/11/2017] 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trà Ôn đã hoàn thành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh ...

Thị xã Bình Minh: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2017 [20/11/2017] 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Bình Minh đã hoàn thành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, HĐND ...

Thành phố Vĩnh Long: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2017 [20/11/2017] 

Ngày 15,16/11/2017, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Vĩnh Long đã tiếp xúc cử tri tại 03 điểm: Phường ...

Vũng Liêm: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2017 [20/11/2017] 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vũng Liêm đã hoàn thành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh ...

Bình Tân: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2017 [20/11/2017] 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bình Tân đã hoàn thành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh ...

Mang Thít: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2017 [20/11/2017] 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Mang Thít đã hoàn thành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh ...

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX [06/11/2017] 

Để tổ chức hội nghị đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX. HĐND ...

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX [18/10/2017] 

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Bình Minh: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2017 [09/08/2017] 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Bình Minh đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2017 tại 10/10 ...

Vũng Liêm: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2017 [08/08/2017] 

Ngày 02 - 04/8/2017, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Vũng Liêm đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp ...

Thành phố Vĩnh Long: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2017 [08/08/2017] 

Ngày 31/7 - 02/8/2017, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Vĩnh Long đã tiếp xúc cử tri tại 6 ...

Trà Ôn: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2017 [08/08/2017] 

Ngày 01 - 03/8/2017, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Trà Ôn đã tiếp xúc cử tri tại 14/14 xã, ...

 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình hoạt động

Tin xem nhiều