Tra cứu văn bản

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
1 22/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 15/07/2022 25/07/2022
2 23/2022/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 25/07/2022
3 24/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định nội dung được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 25/07/2022
4 25/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 25/07/2022
5 26/2022/NQ-HĐND Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2022 - 2023 15/07/2022 25/07/2022
6 27/2022/NQ-HĐND Quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 25/07/2022
7 28/2022/NQ-HĐND Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 25/07/2022
8 29/2022/NQ-HĐND Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 25/07/2022
9 30/2022/NQ-HĐND Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 25/07/2022
10 31/2022/NQ-HĐND Quy định mức kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 25/07/2022
11 32/2022/NQ-HĐND Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 15/07/2022
12 33/2022/NQ-HĐND Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã loại I; mức phụ cấp, trợ cấp hàng tháng đối với ấp, khóm, khu đội trưởng và lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 25/07/2022
13 34/2022/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chưa đủ 15 năm công tác, kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 25/07/2022
14 35/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 16/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ấp khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 25/07/2022
15 36/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 25/07/2022
16 37/2022/NQ-HĐND Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 25/07/2022
17 38/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 25/07/2022
18 57/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 15/07/2022 15/07/2022
19 58/NQ-HĐND Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 15/07/2022 15/07/2022
20 59/NQ-HĐND Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 15/07/2022 15/07/2022
21 60/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025 15/07/2022 15/07/2022
22 61/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 và các Phụ lục số 1, 3, 9 ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 15/07/2022
23 62/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung nguồn vốn đầu tư tại các Phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 6 ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Vĩnh Long về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh 15/07/2022 15/07/2022
24 63/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung nguồn vốn đầu tư tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 15/07/2022 15/07/2022
25 64/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư tại Điều 1, Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về sửa đổi, bổ sung phụ lục số 16 ban hành kèm theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh đối với “Dự án Đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực thị xã Bình Minh - Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long” 15/07/2022 15/07/2022
26 65/NQ-HĐND Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022 15/07/2022 15/07/2022
27 66/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 15/07/2022 15/07/2022
28 67/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 15/07/2022 15/07/2022
29 68/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để thực hiện công trình, dự án 15/07/2022 15/07/2022
30 69/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2021 15/07/2022 15/07/2022
<<<1 2 3 4 5          >>>