Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
33
1741170

Tam Bình: Khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện cuối năm 202

26/12/2020 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Sáng ngày 24/12/2020, Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình đã khai mạc Kỳ họp thứ 13, Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Nguyễn Văn Đàn - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

1.jpg

Xem xét các văn bản trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận: Năm 2020, thực hiện NQ kinh tế xã hội của huyện có 12/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Còn lại 03 chỉ tiêu mặc dù không đạt nhưng vẫn ở mức khá (Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 85,39%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 91,91%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 90,40%, tăng 2,15% so cùng kỳ.Kinh tế nông nghiệp của huyện tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, một số mô hình điểm của huyện mang lại hiệu quả và thực hiện đề án "Mỗi xã một sản phẩm"; Xây dựng cơ bản được quan tâm đầu tư, nhất là đối với các xã nông thôn mới, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển KT-XH. Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xãhội và phúc lợi xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Công tác xây dựng chính quyền cơ sở và cải cách hành chính có tiến bộ hơn so năm trước; Quốc phòng được tăng cường và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo giữ vững ổn định. Bên cạnh đó còn một số hạn chế nhất định nhận như: Tiến độ thu ngân sách ở một số xã còn chậm, đạt thấp và mất cân đối chi; việc xử lý thu hồi nợ đọng thuế đạt thấp và kéo dài; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn vướng mắc, kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và giải ngân vốn; một số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới chưa đảm bảo giữ vững và nâng chất tiêu chí; số vụ việc vi phạm pháp luật về lĩnh vực trật tự xã hội tăng; ...

2.jpg

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND huyện đã xem xét cho ý kiến đối với 20 báo cáo, 07 tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; tiến hành thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 07 nghị quyết gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; Nghị quyết về việc quyết định dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách năm 2021; Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số: 06/NQ-HĐND, ngày 21/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh và bổ sung Nghị quyết số: 13/NQ-HĐND, ngày 25/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình tại kỳ họp lần thứ 10, khóa XI, về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Tam Bình; Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch sắp xếp, kiện toàn số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020 của Chính phủ; Nghị quyết về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thanh Hằng

Văn Bản Mới
Video