Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
33
1741282

Vũng Liêm: Khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện cuối năm 2020

19/12/2020 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Sáng ngày 17/12/2020, Hội đồng Nhân dân huyện Vũng Liêm khai mạc Kỳ họp thứ 15 Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Lê Anh Nghĩa, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Qua xem xét các văn bản trình HĐND huyện tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện ghi nhận, đánh giá: Năm 2020,Tổng mức bán lẻ hàng hóa 4.449.311 triệu đồng đạt 100,11% kế hoạch (tăng 5,12%), doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 790.256 triệu đồng đạt 100,02% (tăng 2,1%). Giá trị công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thực hiện 610.166 triệu đồng đạt 100,0% kế hoạch (so năm 2019 tăng 2,52%);Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 103,84% dự toán năm (giảm 11,4%). Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, nhất là hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung triển khai xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, các Trung tâm hành chính xã đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ sản xuất, công tác, dạy và học. Huy động các nguồn lực chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ, trẻ em, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc; Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và dân tộc thể hiện tính văn hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, qua đó đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu tỉnh giao; tình hình an ninh chính trịđược giữ vững ổn định, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 03 tiêu chí; Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án thực hiện chặt chẽ, đúng luật định; Công tác tiếp dân thực hiện nghiêm túc, giải quyết các đơn yêu cầu bức xúc của người dân kịp thời; hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được triển khai đồng bộ, có hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; Hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND huyện đã xem xét 22 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; tiến hành thảo luận, chất vấn và biểu quyết thông qua 07 nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới cuối năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020 (lần 3); Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới, kế hoạch vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tưnăm 2021; Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết về Chương trình kỳ họp của HĐND huyện năm 2021.

Thời gian tổ chức kỳ họp được tiến hành trong 02 ngày: 17 và 18/12/2020./.

Thanh Tùng

Văn Bản Mới
Video