Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
32
1741280

Tài liệu kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X

06/12/2021 01:06 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Tài liệu kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X

Tài liệu kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X

Tài liệu kỳ họp, phần 1, mới quý đại biểu bấm vào Download để tải các văn bản trình tại kỳ họp.

Tài liệu kỳ họp, phần 2, mới quý đại biểu bấm vào Download để tải các văn bản trình tại kỳ họp.

Tài liệu kỳ họp, phần 3, mới quý đại biểu bấm vào Download để tải các văn bản trình tại kỳ họp.

Hết tài liệu./.

Văn Bản Mới
Video