Liên kết website

Bản đồ hành chính

Trả lời ý kiến Cử tri

Trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 02, của Đại biểu Nguyễn Thị Tuyền về độ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kết quả đo đạc của dự án VLap [05/08/2016] 

Tại kỳ họp lần thứ 02, HĐND tỉnh khóa IX, Đại biểu Nguyễn Thị Tuyền, Tổ đại biểu huyện Trà Ôn chất vấn: "Hiện ...

Trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 02, của Đại biểu Văn Hiến Vĩnh về an toàn vệ sinh thực phẩm [05/08/2016] 

Tại kỳ họp lần thứ 02, HĐND tỉnh khóa IX, Đại biểu Văn Hiến Vĩnh, Tổ đại biểu thành phố Vĩnh Long chất vấn: ...

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp - thủy lợi [05/08/2016] 

Trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX, cử tri có các ý kiến, kiến nghị về nông nghiệp - thủy lợi và ...

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường [05/08/2016] 

Trước kỳ họp 2, HĐND tỉnh khóa IX, cử tri 02 huyện: Mang Thít, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh đề nghị Sở ...

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh về lĩnh vực Y tế [05/08/2016] 

Trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX, cử tri có gửi ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực y tế và được ...

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh về nước sạch sinh hoạt [05/08/2016] 

Trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX, cử tri có gửi ý kiến, kiến nghị về nước sạch sinh hoạt và được ...

Trả lời ý kiến, kiến nghị trước Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh về lĩnh vực giao thông trước Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh [05/08/2016] 

Trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX, cử tri có gửi ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực giao thông và được ...

Trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 02, của Đại biểu Nguyễn Thành Nghiệp về di dời trụ điện ở xã Tân Lược huyện Bình Tân [05/08/2016] 

Tại kỳ họp lần thứ 02, HĐND tỉnh khóa IX, Đại biểu Nguyễn Thành Nghiệp, Tổ đại biểu huyện Bình Tân chất vấn: "Ngành ...

Trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 02, của Đại biểu Nguyễn Thành Nghiệp về chất lượng hoạt động của ATM [05/08/2016] 

Tại kỳ họp lần thứ 02, HĐND tỉnh khóa IX, Đại biểu Nguyễn Thành Nghiệp, Tổ đại biểu huyện Bình Tân chất vấn: "Ngân ...

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII [11/04/2016] 

Sau đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển Báo cáo "Tổng hợp ý kiến, ...

Trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 15, của Đại biểu Hồ Huỳnh Tuyết Huệ về thực trạng thiết bị y tế kỹ thuật cao [14/12/2015] 

Tại kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII, Đại biểu Hồ Huỳnh Tuyết Huệ, Tổ đại biểu thành phố Vĩnh Long chất ...

Trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 15, của Đại biểu Hồ Huỳnh Tuyết Huệ về nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân [14/12/2015] 

Tại kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII, Đại biểu Hồ Huỳnh Tuyết Huệ, Tổ đại biểu thành phố Vĩnh Long chất ...

Trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 15, của Đại biểu Nguyễn Văn Lê về việc bán hàng đa cấp [14/12/2015] 

Tại kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII, Đại biểu Nguyễn Văn Lê, Tổ đại biểu huyện Trà Ôn chất vấn: "Vừa ...

Trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 15, của Đại biểu Lê Quang Đạo về việc một số địa phương còn 50% Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chương trình VLap chưa được chuyển đổi [14/12/2015] 

Tại kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII, Đại biểu Lê Quang Đạo, Tổ đại biểu huyện Tam Bình chất vấn: "Qua ...

Trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 15, của Đại biểu Nguyễn Văn Lượng về vấn đề chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm [14/12/2015] 

Tại kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII, Đại biểu Nguyễn Văn Lượng, Tổ đại biểu huyện Mang Thít chất vấn: "Vấn ...

 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều