Liên kết website

Bản đồ hành chính

Diễn đàn của đại biểu

Đề cương TXCT sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX [17/07/2018] 

Để phục vụ đại biểu trong hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 08, HĐND tỉnh khóa IX. Văn phòng HĐND tỉnh ...

Đề cương TXCT trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX [28/05/2018] 

Để phục vụ đại biểu trong hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 08, HĐND tỉnh khóa IX. Văn phòng HĐND tỉnh ...

Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX [29/12/2017] 

Để phục vụ đại biểu trong hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 06, HĐND tỉnh khóa IX. Văn phòng HĐND tỉnh ...

Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX [02/11/2017] 

Để phục vụ đại biểu trong hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 06, HĐND tỉnh khóa IX. Văn phòng HĐND tỉnh ...

Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 05, HĐND tỉnh khóa IX [26/07/2017] 

Để phục vụ đại biểu trong hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 05, HĐND tỉnh khóa IX. Văn phòng HĐND tỉnh ...

Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX [13/06/2017] 

Để phục vụ đại biểu trong hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 06, HĐND tỉnh khóa IX. Văn phòng HĐND tỉnh ...

Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 03, HĐND tỉnh khóa IX [14/11/2016] 

Để phục vụ đại biểu trong hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 03, HĐND tỉnh khóa IX. Văn phòng HĐND tỉnh ...

Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 02, HĐND tỉnh khóa IX [11/08/2016] 

Để phục vụ đại biểu trong hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 02, HĐND tỉnh khóa IX. Văn phòng HĐND tỉnh ...

Đề cương txct sau kỳ họp thứ nhất và trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IX [11/07/2016] 

Kỳ họp đầu nhiệm kỳ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Khóa ...

Thường trực HĐND tỉnh thăm và tặng quà cho hộ cận nghèo xã Trà Côn [29/01/2016] 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long do Ông Nguyễn Khắc Nhu Ủy viên thường trực HĐND tỉnh đã đi thăm và ...

Báo cáo tóm tắt kết quả họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII [04/01/2016] 

A. XEM XÉT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT - Các văn bản của UBND tỉnh: với 7 báo cáo về ...

Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2015 của HĐND tỉnh khóa VIII [28/10/2015] 

Trong 10 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định: ...

Báo cáo tóm tắt kết quả họp lần thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII [28/07/2015] 

Để phục vụ đại biểu trong hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 14, HĐND tỉnh khóa VIII. Văn phòng Đoàn ĐBQH ...

"BỮA CƠM GIA ĐÌNH ẤM ÁP YÊU THƯƠNG" GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG CẦN GIỮ GÌN! [26/06/2015] 

Theo Chỉ thị số 55 của Bộ chính trị và Quyết định số 72 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/6 hàng năm được ...

Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2015 của HĐND tỉnh khóa VIII [28/05/2015] 

Đề cương Báo cáo tóm tắt tình KTXH - QPAN 5 tháng đầu năm 2015 & Dự kiến chương trình kỳ họp giữa năm 2015 ...

 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình hoạt động

Tin xem nhiều