Liên kết website

Bản đồ hành chính

Hội đồng nhân dân các Huyện - Thành phố

Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh khai mạc kỳ họp giữa năm 2017 [14/07/2017] 

Ngày 13/7/2017, Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh khai mạc Kỳ họp thứ 4, Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự kỳ ...

Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ khai mạc kỳ họp giữa năm 2017 [14/07/2017] 

Sáng ngày 13/7/2017, Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ đã khai mạc Kỳ họp thứ Tư, Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. ...

Hội đồng nhân dân Thành phố Vĩnh Long khai mạc kỳ họp giữa năm 2017 [13/07/2017] 

Sáng ngày 12/7/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Vĩnh Long đã khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Vĩnh Long khóa ...

Hội đồng nhân dân huyện Bình Tân khai mạc kỳ họp giữa năm 2017 [12/07/2017] 

Ngày 11 tháng 7 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Bình Tân khai mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, Khóa XI

Hội đồng nhân dân huyện Mang Thít khai mạc kỳ họp giữa năm 2017 [12/07/2017] 

Sáng ngày 11/7/2017, Hội đồng nhân dân huyện Mang Thít đã khai mạc Kỳ họp thứ Tư, Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. ...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Thị xã Bình Minh: Thống nhất kết quả giám sát tình hình thu phí qua phà, qua đò trên địa bàn Thị xã Bình Minh [29/06/2017] 

Thực hiện phân công giám sát 6 tháng đầu năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị ...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Thành phố Vĩnh Long: Thông qua Kết quả giám sát về xử lý môi trường và phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố Vĩnh Long [23/06/2017] 

Thực hiện chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành ...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Bình Minh: Giám sát việc thực hiện thu phí qua phà, phí qua đò đối với các bến phà, bến đò trên địa bàn thị xã [19/06/2017] 

Ngày 16/6/2017, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Thị xã Bình Minh do Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa Tổ trưởng ...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bình Tân: Giám sát việc thực hiện thu phí qua phà, phí qua đò đối với các bến phà, bến đò trên địa bàn huyện [12/06/2017] 

Qua báo cáo của các bến phà, bến đò và Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân hiện nay trên địa bàn huyện có ...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Vĩnh Long: Giám sát về tình hình xử lý môi trường và thực hiện pháp luật về phòng, chống cháy nổ trên địa bàn thành phố Vĩnh Long [24/05/2017] 

Ngày 23/5/2017, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Vĩnh Long do Ông Lê Văn Tiều, Tổ trưởng ...

Hội đồng nhân dân huyện Bình Tân khai mạc kỳ họp cuối năm 2016 [14/01/2017] 

Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2016, Hội đồng nhân dân huyện Bình Tân khai mạc Kỳ họp thứ 2, Khóa XI. Đến dự ...

HĐND huyện Tam Bình khai mạc kỳ họp cuối năm 2016 [02/01/2017] 

Sáng ngày 29/12/2016, HĐND huyện Tam Bình khai mạc kỳ họp lần thứ 3, khóa XI. Đến dự có Ông Trương Văn Sáu, Phó ...

Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm khai mạc kỳ họp cuối năm 2016 [02/01/2017] 

Sáng ngày 22/12/2016, Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm đã khai mạc Kỳ họp thứ Ba, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. ...

Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ khai mạc kỳ họp cuối năm 2016 [02/01/2017] 

Sáng ngày 20/12/2016, Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ đã khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 ...

Hội đồng nhân dân huyện Mang Thít khai mạc kỳ họp cuối năm 2016 [02/01/2017] 

Sáng ngày 20/12/2016, Hội đồng nhân dân huyện Mang Thít đã khai mạc Kỳ họp thứ Ba, Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Trang đầu    Trang trước    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình hoạt động

Tin xem nhiều