Liên kết website

Bản đồ hành chính

Hội đồng nhân dân các Huyện - Thành phố

HĐND thành phố Vĩnh Long: Khai mạc kỳ họp cuối năm 2018 [19/12/2018] 

Sáng ngày 18/12/2018, Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long đã khai mạc Kỳ họp thứ 8, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - ...

Vũng Liêm: Khai mạc kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2018 [20/07/2018] 

Sáng ngày 17/7/2018, Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm đã khai mạc Kỳ họp thứ Sáu, Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. ...

Thành phố Vĩnh Long: Khai mạc kỳ họp HĐND giữa năm 2018 [13/07/2018] 

Sáng ngày 12/7/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Vĩnh Long đã khai mạc Kỳ họp thứ Sáu HĐND thành phố Vĩnh Long khóa ...

Mang Thít: Khai mạc kỳ họp HĐND giữa năm 2018 [13/07/2018] 

Sáng ngày 10/7/2018, Hội đồng nhân dân huyện Mang Thít đã khai mạc Kỳ họp thứ Sáu, Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. ...

Thị xã Bình Minh: Khai mạc kỳ họp HĐND giữa năm 2018 [13/07/2018] 

Sáng 12/7/2018, Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh đã khai mạc kỳ họp thứ 6, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Long Hồ: Khai mạc kỳ họp HĐND giữa năm 2018 [13/07/2018] 

Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2018, Hội đồng Nhân dân huyện Long Hồ khai mạc kỳ họp thứ 06, Khóa XI. Đây là ...

Trà Ôn: Khai mạc kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2018 [13/07/2018] 

Ngày 10/7/2018, Hội đồng nhân dân huyện Trà Ôn khai mạc kỳ họp thứ 06, Khóa XI. Tham dự kỳ họp có Ông Trần ...

Hội đồng nhân dân huyện Bình Tân khai mạc kỳ họp cuối năm 2017 [02/01/2018] 

Hội đồng nhân dân huyện Bình Tân tổ chức kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2016 -2021. Các vị đại biểu HĐND huyện đã ...

Hội đồng nhân dân huyện Trà Ôn khai mạc kỳ họp cuối năm 2017 [02/01/2018] 

Ngày 28/12/2017, HĐND huyện Trà Ôn đã khai mạc Kỳ họp lần thứ Năm, HĐND huyện, Khoá XI, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tham dự ...

Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh khai mạc kỳ họp cuối năm 2017 [02/01/2018] 

Sáng ngày 25/12/2017, Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh đã khai mạc Kỳ họp thứ Năm, Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - ...

Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm khai mạc kỳ họp cuối năm 2017 [22/12/2017] 

Sáng ngày 21/12/2017, Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm đã khai mạc Kỳ họp thứ Năm, Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. ...

Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ khai mạc kỳ họp cuối năm 2017 [22/12/2017] 

Sáng ngày 20/12/2017, Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ đã khai mạc Kỳ họp thứ Năm, Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. ...

Hội đồng nhân dân huyện Mang Thít khai mạc kỳ họp cuối năm 2017 [21/12/2017] 

Sáng ngày 20/12/2017, Hội đồng nhân dân huyện Mang Thít đã khai mạc Kỳ họp thứ Năm, Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. ...

Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long khai mạc kỳ họp cuối năm 2017 [20/12/2017] 

Sáng ngày 18/12/2017, Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long đã khai mạc Kỳ họp thứ 5, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - ...

Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm khai mạc kỳ họp giữa năm 2017 [15/07/2017] 

Sáng ngày 13/7/2017, Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm đã khai mạc Kỳ họp thứ Tư, Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. ...

 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình hoạt động

Tin xem nhiều