Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 12
Hôm nay: 116
Trong tuần: 350
Trong tháng: 1755
Tất cả: 948051
Chuyên mục - Đoàn ĐBQH - Tin hoạt động
Đoàn ĐBQH giám sát về kết quả quá trình Vĩnh Long tham hội nhập kinh tế quốc tế tại Sở Công thương

Thực hiện kế hoạch giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Vĩnh Long. Sáng ngày 15/5/2015, Đoàn giám sát do Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long, làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Công thương.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe Sở Công thương báo cáo về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Vĩnh Long từ khi Việt Nam là thành viên WTO. Theo đó, tỉnh đã ban hành chính sách thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh cho mọi thành phần kinh tế; tiến hành sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa 100% các doanh nghiệp nhà nước và hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động có hiệu quả, có triển vọng phát triển tốt. Tuy nhiên, việc tổ chức, triển khai thực hiện quy hoạch các khu, tuyến, cụm công nghiệp còn chậm, thiếu đồng bộ; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ, lẻ, manh mún, năng lực cạnh tranh còn yếu, chưa khai thác hết nguồn nguyên liệu tại chỗ, nhiều sản phẩm chưa xây dựng được thương hiệu; công tác dự báo tình hình chưa tốt, chưa đánh giá đúng mức những diễn biến tác động đến quá trình hội nhập ở địa phương; trình độ, năng lực của một số bộ phận cán bộ còn hạn chế.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận các kiến nghị của Sở Công thương như: đề nghị các Bộ, ngành TW cần tăng cường mở các lớp đào tạo chuyên sâu về luật pháp, thông lệ quốc tế, trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chủ chốt của địa phương và doanh nghiệp; cung cấp thông tin, tài liệu và các trợ giúp kỹ thuật cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ nguồn nhân lực cho tỉnh để thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành công thương; có cơ chế hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp./.

Phương Thảo, Phòng TT - DN

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều