Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 60
Hôm nay: 105
Trong tuần: 105
Trong tháng: 820
Tất cả: 947116
Chuyên mục - Đoàn ĐBQH - Tin hoạt động
Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật thống kê (sửa đổi)

Ngày 03/9/2015, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức đóng góp ý kiến dự án Luật thống kê (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chủ trì buổi hội nghị. Tham gia hội nghị có các vị đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân; Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo của các Sở, ngành có liên quan.

Dự thảo luật gồm có 9 Chương, 75 Điều và 169 danh mục chỉ tiêu thống kê được quy định trong luật. Tại hội nghị, đa số ý kiến đại biểu thống nhất cao với những nội dung Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội và nội dung dự thảo luật đồng thời tập trung thảo luận về một số vấn đề như: Về các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê; Hệ thống thông tin thống kê nhà nước; Phương pháp thống kê; Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Trách nhiệm của bộ, ngành trong trường hợp không thực hiện ý kiến thẩm định của cơ quan thống kê Trung ương; Về hợp tác quốc tế về thống kê; Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước; Về hoạt động thống kê ngoài nhà nước,… Ngoài ra, có ý kiến đề nghị không quy định chỉ tiêu cho vay và huy động lãi suất ngân hàng trong danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia; cần thống nhất các mẫu biểu thống kê theo đúng quy định; đề nghị nên quy định chu kỳ trong 10 năm nên tổng điều tra một lần để làm căn cứ chính xác trong việc đánh giá, dự báo.

Kết thúc hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại biểu đồng thời tiếp thu, tổng hợp báo cáo về Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10./.

Lê Thị Huỳnh, Phòng Công tác ĐBQH 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều