Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 28
Hôm nay: 133
Trong tuần: 367
Trong tháng: 1772
Tất cả: 948068
Chuyên mục - Đoàn ĐBQH - Tin hoạt động
Đoàn đại biểu Quốc hội: Đóng góp Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Sáng ngày 09/9/2015, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị góp ý kiến dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi). Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng đoàn ĐBQH chủ trì hội nghị, cùng các đại vị biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tại địa phương, đại diện lãnh đạo TT. HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện lãnh đạo một số các Sở, ngành liên quan; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố. 

Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) gồm có 26 Chương và 700 Điều, Bộ luật này nhằm bảo đảm tính kế thừa của Bộ luật dân sự hiện hành, thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các quan điểm, chủ trương của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại hội nghị, nội dung được đa số đại biểu quan tâm và tập trung thảo luận một số vấn đề Về quyền đặt tên (Điều 26); Về việc thay đổi tên (Điều 28); Về chuyển đổi giới tính (Điều 36); Về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản (Điều  483),... Ngoài những vấn đề nêu trên nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung khái niệm về "Hộ gia đình" nhằm xác định đúng chủ thể có quyền và nghĩa vụ dân sự khi thực hiện các giao dịch dân sự có liên quan đến hộ gia đình, nhất là các giao dịch dân sự về thế chấp tài sản là đất đai (Điều 102); Đa số ý kiến đại biểu đề nghị giữ nguyên khái niệm "Quyền sở hữu" như trong Bộ luật dân sự hiện hành nhằm giúp người dễ hiểu hơn trong việc áp dụng pháp luật thay vì sử dụng khái niệm "Vật quyền" trong dự thảo. Bên cạnh, tại Điều 478 quy định về  họ, hụi, biêu, phường (miền Nam gọi là hụi), có ý kiến đề nghị nên công nhận hình thức hụi là giao dịch quan hệ pháp luật dân sự hợp pháp. Ngoài ra, có ý kiến đại biểu góp ý về câu từ, bố cục văn bản,...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao tinh thần, thể hiện trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân tham gia góp ý kiến vào dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi). Thay mặt Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ những ý kiến của các đại biểu báo cáo về Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định./.

Lê Thị Huỳnh, Phòng Công tác ĐBQH

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều