Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 44
Hôm nay: 76
Trong tuần: 76
Trong tháng: 791
Tất cả: 947087
Chuyên mục - Đoàn ĐBQH - Tin hoạt động
Đoàn đại biểu Quốc hội: Đóng góp dự thảo Luật trưng cầu ý dân và Luật khí tượng thủy văn

Nhằm chuẩn bị nội dung về công tác xây dựng luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Ngày 11/9/2015, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị góp ý cho dự thảo Luật trưng cầu ý dân và Luật khí tượng thủy văn. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH chủ trì Hội nghị.

Dự thảo Luật trưng cầu ý dân có 8 chương, 51 điều giảm 1 chương và 4 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đại biểu thống nhất cao về các nội dung trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng như nội dung dự thảo Luật trưng cầu ý dân trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này. Đa số ý kiến đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết ban hành Luật nhằm cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp năm 2013 về vấn đề trưng cầu ý dân, tạo cơ sở pháp lý cho người dân trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến thể hiện và ý chí nguyện vọng của mình đối với những vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, đối với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật (Điều 1) nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần xác định rõ nội dung, nguyên tắc, trách nhiệm của các cơ quan và trình tự thủ tục về trưng cầu ý dân; Về phạm vi tổ chức trưng cầu ý dân (Điều 7) nhiều ý kiến đại biểu tán thành trưng cầu ý dân được thực hiện trên phạm vi cả nước, tuy nhiên đề nghị bổ sung trưng cầu ý dân ở địa phương và giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nhằm đem lại hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao và ít tốn kém; Đề nghị bổ sung điều, khoản riêng quy định về khiếu nại, tố cáo, phương thức giải quyết và thời hiệu giải quyết khiếu nại tố cáo về trưng cầu ý dân.

Dự thảo luật khí tượng thủy văn: Về cơ bản, các đại biểu tán thành với nội dung của dự thảo luật đồng thời đóng góp ý kiến về một số nội dung như: Về phạm vi điều chỉnh của Luật (Điều 1) đề nghị cần rà soát, tránh chồng chéo phạm vi điều chỉnh giữa Luật này với Luật phòng, chống thiên tai; Nhiều ý kiến đại biểu thống nhất với việc cần quy định phí, lệ phí trong một số hoạt động khí tượng thủy văn; Về chính sách của nhà nước đối với hoạt động khí tượng thủy văn (Điều 5) một số ý kiến đại biểu cho rằng quy định quá nhiều vấn đề, dàn trãi với nguồn lực như hiện nay e rằng khó có thể thực hiện được, đề nghị nên xét ưu tiên cho một chính sách, một hoạt động cụ thể nào đó sẽ phù hợp hơn; Về cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn (Chương III) đa số ý kiến đại biểu đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm đối với trường hợp cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn sai gây hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên cũng đề nghị cần xem xét nguyên nhân sai do khách quan hay chủ quan để quy trách nhiệm; Về tác động vào thời tiết, nhiều ý kiến đại biểu tán thành với đề nghị bổ sung các trường hợp tác động vào thời tiết (Điều 43).

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp, Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp và  báo cáo đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định./.

Lê Thị Huỳnh, Phòng Công tác ĐBQH

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều