Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 20
Hôm nay: 27
Trong tuần: 72
Trong tháng: 525
Tất cả: 928418
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của các Ban
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2016

Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Thành Nghiệp - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì cuộc họp.

Qua các xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017; về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2017. Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và cơ bản thống nhất với các báo cáo, đồng thời đề nghị UBND  tỉnh quan tâm có giải pháp tiếp tục thực hiện tốt một số vấn đề như: Năm 2016 tình hình kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng và phát triển ổn định; có 6/11 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt, các chỉ tiêu môi trường đều đạt và vượt so với nghị quyết HĐND; tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm là 5.623 tỷ đồng, đạt 110,69% so với dự toán và tăng 16,64% so với cùng kỳ năm trước; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm là 6.733 tỷ đồng, đạt 106% so với dự toán năm... Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như: Tác động phức tạp của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến sản xuất ngành nông nghiệp và thu nhập, đời sống của người dân; các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, thị trường tiêu thụ hàng hóa còn hạn chế; giá trị ngành nông, lâm, thủy sản tăng trưởng âm 2,85%;...

Để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh cần quan tâm một số vấn đề sau: Tăng cường chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng giá trị sản xuất nông -lâm - ngư nghiệp, tạo các mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa trong chuỗi giá trị, rà soát, điều chỉnh và triển khai quy hoạch ngành nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đối với nông nghiệp, có phương án đối phó với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, tiếp thị mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, phấn đấu đạt mức tăng trưởng bằng hoặc cao hơn kế hoạch đề ra. Triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách của tỉnh hỗ trợ và thu hút đầu tư vào các cụm, tuyến công nghiệp, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường. Triển khai đồng bộ các giải pháp trong đầu tư công, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân, quyết toán trong đầu tư xây dựng cơ bản. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng hàng hóa, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tổ chức triển khai công tác thu ngân sách nhà nước, các giải pháp chống thất thu, kiểm soát chi ngân sách địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ./.

Hoàng Văn Phường

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều