Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 15
Hôm nay: 119
Trong tuần: 353
Trong tháng: 1758
Tất cả: 948054
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia công tác chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới năm 2016

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2016, Ban chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên trung ương Đảng- Bí thư tỉnh ủy.

Trong năm 2016, Văn phòng Hội đồng nhân dân đã có 1 đồng chí lãnh đạo văn phòng được Tỉnh uỷ quyết định phân công tham gia chỉ đạo công tác xây dựng Nông thôn mới tại xã  Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh năm 2016: Tổng số tiêu chí đạt được trên địa bàn 89 xã là 1.285 tiêu chí, số tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là 14,4 tiêu chí/xã; Nhìn chung không biến động tiêu chí so với cuối năm 2015. Cụ thể, có 46/66 xã tăng thêm 62 tiêu chí, 20/66 xã không tăng thêm tiêu chí. Tuy nhiên có 42/ 89 xã giảm 58 tiêu chí (mỗi xã giảm từ 1- 3 tiêu chí, tiêu chí giảm chủ yếu là tiêu chí hộ nghèo, môi trường, tổ chức chính tri vững mạnh, an ninh trật tự xã hội). Riêng 23 xã đạt chuẩn nông thông mới giai đoạn 2011- 2015 có 4 xã mỗi xã giảm 1 tiêu chí, trong đó: xã Hiếu Phụng - Vũng Liêm giảm tiêu chí về hộ nghèo; xã Mỹ Lộc - Tam Bình giảm tiêu chí tổ chức chính tri vững mạnh; xã Ngãi Tứ - Tam Bình, xã Bình Hòa Phước - Long Hồ giảm tiêu chí về an ninh trật tự xã hội. Kết quả xã đạt tiêu chí cao nhất 19/19 tiêu chí có 21 xã và thấp nhất là 8/19 tiêu chí có 1 xã là Tân Mỹ- Trà Ôn. Như vậy đến cuối năm 2016 có tổng số xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là 25 xã (đến cuối năm 2015 có 23 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2016 đã công nhận thêm 2 xã An Phước và Thới Hòa).

Kế hoạch năm 2017 tỉnh đưa ra chỉ tiêu đến cuối năm tỉnh Vĩnh Long có 01 thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; mỗi huyện, thị xã phấn đâu có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại đạt thêm 1 tiêu chí; Riêng 25 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu nâng chất và giữ vững các tiêu chí đã đạt.

Chí Khinh

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều