Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 18
Hôm nay: 50
Trong tuần: 50
Trong tháng: 765
Tất cả: 947061
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Ngày 30/12/2016, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Hội nghị đã tập trung xem xét các báo cáo về tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo chi kinh phí năm 2016 và dự toán chi năm 2017; báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và thống nhất Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của đơn vị, đồng thời phát động thi đua năm 2017.

Theo đó trong năm 2016, Văn phòng đã phục vụ và tham mưu cho Thường trực HĐND và các Ban HĐND tổ chức 03 kỳ họp HĐND tỉnh; 25 cuộc khảo sát, 23 cuộc giám sát, với 12 nội dung; 299 cuộc tiếp xúc cử tri; tiếp 19 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 24 đơn thư khiếu nại của công dân; tổng hợp, biên tập đưa 185 tin, ảnh về các hoạt động kỳ họp HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng… Để đạt được kết quả cao hơn trong năm 2017, Văn phòng đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị tổ chức tốt hai kỳ họp thứ 4, thứ 5 của HĐND tỉnh khóa IX; xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Thường trực HĐND và các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND trong giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND đã có hiệu lực thi hành; những kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND trong các kỳ họp; phối hợp với các cơ quan hữu quan phục vụ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, đồng thời xây dựng đề cương tiếp xúc cử tri và các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; quản lý tốt cơ sở vật chất, tiếp tục thực hiện tiết kiệm kinh phí hoạt động theo kế hoạch đề ra; xây dựng quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện chứng thư số tại Văn phòng theo quyết định của UBND tỉnh; tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở theo kế hoạch của Công đoàn viên chức tỉnh và củng cố Hội Cựu chiến binh cơ sở…

Cũng tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 02 tập thể phòng và 07 cá nhân trong đơn vị./.

Phương Thảo, Phòng Tổng hợp

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều