Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 10
Hôm nay: 17
Trong tuần: 62
Trong tháng: 515
Tất cả: 928408
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của Thường trực
Thường trực HĐND tỉnh: Ký kết Quy chế phối hợp công tác với UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long

Ngày 30/5/2017, tại Văn phòng HĐND tỉnh: Ông Trương Văn Sáu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh và Ông Lê Quang Đạo - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã thống nhất tiến hành ký kết "Quy chế phối hợp công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long".

Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp công tác theo nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; kịp thời thể chế đưa vào thực hiện các quy định mới của các luật mới ban hành như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Luật MTTQ VN 2015, quy định của các pháp luật khác có liên quan và đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn hiện nay, Thường trực HĐND tỉnh đã giao Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy chế số: 02/QC-LT ngày 17/10/2013 của Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh.

Quy chế này gồm 4 Chương, 04 Mục, 19 Điều, bố cục gồm: Chương I: "Những quy định chung", gồm 02 Điều; Chương II: "Những quy định cụ thể", 04 Mục, gồm 13 Điều; Chương III: "Chế độ hội họp và cung cấp thông tin", gồm 02 Điều; Chương IV: "Điều khoản thi hành", gồm 02 Điều. Quy chế thể hiện tập trung 11 nội dung phối hợp công tác của ba bên gồm: Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thi hành chính sách, pháp luật nhà nước, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đối ngoại nhân dân; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, bầu Trưởng ấp, khóm, khu, bầu Ban thanh tra nhân dân; thực hiện dân chủ cơ sở; hoạt động giám sát, khảo sát, kiểm tra, phản biện xã hội; chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND; công tác xây dựng VBQPPL; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri, theo dõi, đôn đốc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp các hoạt động khác có liên quan; chế độ hội họp và cung cấp thông tin./.

Hữu Tài

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều