Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 42
Hôm nay: 49
Trong tuần: 94
Trong tháng: 547
Tất cả: 928440
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của các Ban
Ban Văn hóa - Xã hội: Khảo sát tình hình sử dụng nước sạch sinh hoạt tại 4 xã và 3 huyện trên địa bàn tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa tổ chức Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát tình hình đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn các xã Nhơn Bình, Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn; xã Hòa Phú huyện Long Hồ và xã Trung Thành Tây huyện Vũng Liêm; đồng thời làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện Trà Ôn, Vũng Liêm và Long Hồ.

Qua khảo sát thực tế tại các trạm cấp nước các nhà máy nước trên địa bàn các xã và báo cáo của UBND các xã, UBND các huyện cho thấy: Hiện nay nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt nông thôn ngày càng cao do các nguồn nước sông, kênh rạch ngày càng bị ô nhiễm do nhiều nguyên nhân trong đó có qúa trình sản xuất nông nghiệp gây ra... Qua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 và thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh được cụ thể qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, tuyên truyền vận động nhân dân nông thôn sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và đời sống; thông qua các chỉ tiêu vận động người dân sử dụng nước sạch ở các xã trên địa bàn từng huyện; thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước sạch cung cấp cho người dân trên từng địa bàn xã; tổ chức triển khai đảm bảo theo quy trình quản lý, khai thác sử dụng nước sạch hợp lý, tiết kiệm. Ngoài các nhà máy, các trạm cấp nước do Công ty Cổ phần cấp nước Vĩnh Long, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long đang cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nông dân, trên địa bàn tỉnh hiện nay còn có nhiều nhà máy nước, trạm cung cấp nước do xã hội hóa (tư nhân dầu tư) đã góp phần không nhỏ trong việc cung cấp nước sạch cho nhân dân;... Tuy nhiên, vẫn còn số ít các trạm xử lý nước chưa đạt yêu cầu về các chỉ tiêu nước sạch như còn cặn lơ lửng, mùi hôi,... nguyên nhân là do công nghệ xử lý lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu, nguồn nước đầu vào chưa đảm bảo vệ sinh, có trạm cấp nước còn phụ thuộc vào nước thủy triều,...

Từ yêu cầu thực tế trên, Đoàn đã đề nghị các địa phương thực hiện tốt việc lập quy hoạch và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn đến năm 2020 và mời gọi các nhà đầu tư đầu tư vào việc khai thác, cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội sẽ tiếp tục giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị cung cấp nước đô thị./.

Hoàng Văn Phường

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều