Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 24
Hôm nay: 31
Trong tuần: 76
Trong tháng: 529
Tất cả: 928422
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Thông tin kỳ họp HĐND
Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, tích cực, đúng pháp luật. Chiều ngày 07/7/2017, Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành chương trình, nội dung, kế hoạch đề ra với kết quả các hoạt động tại kỳ họp đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ông Trương Văn Sáu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp đã đánh giá cao kết quả làm việc tại kỳ họp: "Với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND đã xem xét, thông qua 25 nghị quyết. Đây là những văn bản rất quan trọng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tác động lớn đến quá trình phát triển của tỉnh từ nay đến cuối năm 2017 và những năm tiếp theo, có tác động lớn đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh, nhất là nghị quyết: Về tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017, về xây dựng cơ bản và đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020, về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư, về quy hoạch phát triển văn hóa du lịch,... HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Tôi đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết tại kỳ họp này. Tôi cũng trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, vận động cử tri nghiêm túc chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành".

Qua xem xét các văn bản trình tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận thảo luận tại tổ và hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn; nghe báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND & ngành chức năng tỉnh đối với các vấn đề của đại biểu quan tâm. HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết thông qua 25 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết thường kỳ và nghị quyết chuyên đề quan trọng như: NQ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; NQ phân bổ biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017; NQ phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long; NQ Quy định nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Vĩnh Long; NQ Quy định nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh; NQ Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; NQ ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; NQ về việc thông qua Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; NQ thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; NQ chủ trương thực hiện cơ chế vay lại Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, vay vốn WB; NQ thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long; NQ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017; NQ Quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã loại I, II,cấp xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; NQ thông qua bảng giá đất của Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; NQ về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2018./.

Hữu Tài

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều