Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 31
Hôm nay: 38
Trong tuần: 83
Trong tháng: 536
Tất cả: 928429
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của các Ban
Ban pháp chế HĐND tỉnh: Khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh

Ngày 18, 19/9/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Đoàn khảo sát tại Phòng Tư pháp thị xã Bình Minh, thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

Qua khảo sát cho thấy: Trên địa bàn thị xã Bình Minh, có 56 tổ hòa giải ấp khóm với 355 hòa giải viên nên đảm bảo được tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 85% trở lên; việc triển khai thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật kịp thời; tổ chức 99 cuộc tuyên truyền phổ biến về các quy định pháp luật được dư luận xã hội quan tâm; ban hành hương ước, quy ước cho 56/56 khóm , ấp đạt 100%.  Tại địa bàn thành phố Vĩnh Long: Các hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã triển khai, tổ chức, thực hiện tốt từ trong nội bộ đến tận các khóm, ấp; công tác tuyên truyền pháp luật được mở rộng, phù hợp từng nhóm đối tượng và điều kiện tiếp cận của công dân; có 40 tủ sách pháp luật và 58 kệ sách tại các khóm, ấp, tạo điều kiện cho người dân nâng cao nhận thức pháp luật; có 58 tổ hòa giải với 404 thành viên, có sự tham gia của mặt trận và các tổ chức thành viên nên hàng năm công tác hòa giải cơ sở đạt trên 85%... Tại địa bàn huyện Long Hồ: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đã thành lập được 15 CLB trợ giúp pháp lý ở 15/15 xã, thị trấn để sinh hoạt chuyên đề, tư vấn pháp luật; xây dựng được 158 tủ sách pháp luật, 117 tổ hòa giải với 887 thành viên cơ bản kịp thời giải quyết những tranh chấp trong nhân dân, hòa giải thành gần 85% đơn; ban hành quy ước đạt 117/117 ấp, khóm, chiếm tỷ lệ 100%, người dân nắm rõ các quy tắc ứng xử trong cộng đồng dân cư.

Tại các cuộc khảo sát, các thành viên trong đoàn đã đặt nhiều vấn đề liên quan đến các địa phương về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc như: công tác phổ biến chính sách pháp luật vẫn chưa kịp thời để đáp ứng được những bức xúc của người dân; kỹ năng tuyên truyền pháp luật của lực lượng báo cáo viên cơ sở chưa cao; địa điểm bố trí tủ sách pháp luật ở một số điểm chưa thuận lợi cho người dân đến đọc; kiến thức pháp luật của các hòa giải viên chưa đáp ứng được yêu cầu… Đoàn khảo sát đã ghi nhận những kết quả đạt được, chưa được, những ý kiến, kiến nghị của các địa phương và Đoàn sẽ tiến hành giám sát tại Sở Tư pháp Vĩnh Long vào ngày 22/9/2017.

Ngọc Bích

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều