Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 29
Hôm nay: 60
Trong tuần: 105
Trong tháng: 558
Tất cả: 928451
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của các Ban
Ban Pháp chế: Giám sát về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng thực hiện hương ước, quy ước tại Sở Tư pháp

Ngày 22/9/2017, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do Ông Nguyễn Hữu Trí, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến Sở Tư pháp giám sát về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Trước khi về làm việc tại Sở Tư pháp, Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát tại Phòng Tư pháp của thị xã Bình Minh, thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ.

Theo báo cáo từ năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành 20 quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án để triển khai các văn bản luật mới ban hành và tổ chức, thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật đến các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện; đã kịp thời dự toán, bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật các cấp theo kế hoạch,... Trên cơ sở đó, toàn tỉnh đã kiện toàn 847/847 Tổ hòa giải ấp, khóm với 6.414 hòa giải viên; tất cả các ấp, khóm đều có xây dựng hương ước, quy ước và được UBND cấp huyện phê duyệt, triển khai thực hiện. Qua thực hiện, các Tổ hòa giải đã tổ chức hòa giải thành 2.751 đơn/ 3.140 đơn, đồng thời tuyên truyền đến hơn 21.000 lượt người tham dự hòa giải, đạt tỷ lệ hòa giải thành 87,61% trên địa bàn tỉnh, đã mang lại lợi ích vật chất về tiền tương đương 1,3 tỷ đồng, góp phần giữ gìn được mối quan hệ đoàn kết trong nhân dân, duy trì ổn định trật an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư. Các hoạt động cho tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, cùng mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/năm/1 tủ sách, qua đó đã duy trì thường xuyên 852 tủ sách và 1.252 kệ sách; đã bổ sung thêm 38.691 tài liệu, sách pháp luật vào tủ sách các xã, phường, thị trấn và đã có 29.239 lượt người đến xem, tra cứu tài liệu. Tuy nhiên, kinh phí phục vụ các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở còn chưa đảm bảo, một số hòa giải viên, tuyên truyền viên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chưa dành thời gian thỏa đáng cho nhiệm vụ,... nên hiệu quả một số hoạt động của công tác tuyên truyền pháp luật và hòa giải cơ sở chưa cao; hình thức hoạt động và vị trí đặt tủ sách pháp luật không thuận lợi nên hiệu quả khai thác tài liệu thấp so sự phát triển của tài liệu điện tử; vẫn còn một số UBND cấp xã chưa thực hiện đúng mức chi hỗ trợ cho hòa giải cơ sở theo quy định của Nghị quyết HĐND tỉnh; nội dung một số hương ước, quy ước của cơ sở còn mang tính chung chung, sao chép, chưa thể hiện được nét đặc thù riêng của từng địa phương; việc tổ chức tiệc cưới tốn kém, sinh con thứ ba, vi phạm cam kết về bảo vệ môi trường trong tổ chức lễ tang quá 3 ngày, gây tiếng ồn trong sinh hoạt văn nghệ,… tại một số địa phương chưa được xóa bỏ, nhưng chưa có biện pháp xử lý vi phạm theo hương ước, quy ước.

Đoàn giám sát đã ghi nhận các kiến nghị và đánh giá cao các hoạt động công tác, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tư pháp, đã thể hiện được là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; đồng thời Đoàn cũng đề nghị BGĐ Sở Tư pháp tiếp tục kiểm tra, đánh giá hạn chế, yếu kém, thiếu sót trong tổ chức, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước tại cơ sở đánh giá, tìm đúng nguyên nhân để kịp thời có giải pháp thực hiện tốt và hiệu quả trong thời gian tới; một số kiến nghị của ngành về biên chế và kinh phí thực hiện thì tiến hành rà soát, thống kê, tổng hợp,... có số liệu cụ thể để Ban Pháp chế đề nghị ngành chức năng tỉnh giải trình theo thẩm quyền tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017./.

 Hữu Tài

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều