Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 31
Hôm nay: 65
Trong tuần: 110
Trong tháng: 563
Tất cả: 928456
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của các Ban
Ban Kinh tế- Kinh ngân sách: Giám sát việc cấp phép, đăng ký đầu tư và thanh kiểm tra hoạt động các doanh nghiệp,... trên địa bàn tỉnh

Ngày 19 - 20/8/2017, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành giám sát về công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký Doanh nghiệp và công tác thanh tra, kiểm tra việc thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp sau cấp phép trên địa bàn tỉnh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Theo báo cáo của 2 đơn vị chịu sự giám sát việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng đã tổ chức công tác tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh; đặc biệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, nên công tác cấp giấy chứng đăng ký đầu tư, đăng ký Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến nay rút ngắn chỉ còn 2,5 ngày, ngoài việc nhà đầu tư đến cơ quan chuyên môn để thực hiện công việc này  thì đến nay các nhà đầu tư có thể đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp thông qua mạng internet; và sẽ được cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn cụ thể, đây là một trong những cải cách mang tính đột phá thể hiện qua năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Long. Bên cạnh việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký Doanh nghiệp các cơ quan chức năng của tỉnh còn cải cách mạnh mẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp sau cấp phép theo tinh thần không quá  một lần/doanh nghiệp/năm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời xem xét tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; Tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, công tác thẩm định các dự án, các chính sách khuyến khích đầu tư vào tỉnh Vĩnh Long,... Nhìn chung, công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp...sự hỗ trợ cho doanh nghiệp không ngừng được mở rộng nâng cao nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Vĩnh Long.

Qua các nội dung giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ có phiên họp toàn thể để thống nhất nội dung báo cáo kết quả giám sát và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017. /.

 Hoàng Văn Phường

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều