Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 22
Hôm nay: 126
Trong tuần: 360
Trong tháng: 1765
Tất cả: 948061
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của Thường trực
Thường trực HĐND: Thống nhất nội dung Kế hoạch triển khai Chương trình hoạt động giám sát năm 2018

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Long về Chương trình hoạt động giám sát năm 2018. Ngày 11/01/2018, Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất các nội dung Kế hoạch triển khai chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh. Ông Trương Văn Sáu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu đã thống nhất nội dung giám sát thường xuyên gồm: Việc xem xét quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật và nghị quyết của HĐND tỉnh; xem xét việc trả lời chất vấn trong thời gian giữa hai kỳ họp; tổ chức hoạt động giải trình các kiến nghị sau giám sát, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại phiên họp của Thường trực HĐND; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện các hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư của công dân đảm bảo theo quy định của pháp luật. Và các nội dung giám sát chuyên đề, cụ thể:

Lĩnh vực Pháp chế giám sát: Việc thực hiện Luật phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện Luật công chứng trên địa bàn tỉnh; hoạt động xét xử của cơ quan Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ; việc triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Lĩnh vực kinh tế - ngân sách giám sát: Việc thực hiện chính sách, pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện quản lý nhà nước, xử lý vi phạm về gian lận thương mại và hàng giả trong sản xuất kinh doanh phân bón, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2018; việc triển khai, thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh; việc triển khai xây dựng công trình thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội giám sát: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh; hiệu quả từ công tác quản lý, tổ chức hoạt động của Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa - Thể dục thể thao và Cụm văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Thường trực, các Ban HĐND phối hợp giám sát với Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội khi được yêu cầu; theo kế hoạch phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; giám sát những vấn đề bức xúc qua phản ánh của cử tri, vấn đề có dư luận xã hội quan tâm phản ánh qua các phương tiện thông tin đại chúng./.

Hữu Tài

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều