Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 36
Hôm nay: 131
Trong tuần: 131
Trong tháng: 846
Tất cả: 947142
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của các Ban
Ban Kinh tế -Ngân sách giám sát việc thực hiện Luật HTX năm 2012

Ban Kinh tế - Ngân sách vừa tổ chức đợt giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) 2012 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của đoàn giám sát ta thấy Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thường xuyên mở các lớp tập huấn về kiến thức kinh tế tập thể (KTTT) cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, huyện, xã; Hội đồng quản trị HTX, kiểm soát viên, kế toán như: Luật HTX 2012, Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 01/4/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về tiếp tục đổi mới và phát triển KTTT; với 319 cuộc, 7.399 lượt người dự; Ngoài ra Sở còn tổ chức mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về KTTT cho cán bộ của Sở, ngành tỉnh, huyện và xã với trên 300 lượt người tham dự và Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư mở 01 lớp với 50 lượt người tham dự; đồng thời tỉnh đã mở các lớp CEO, CFO và 06 lớp tập huấn về vệ sinh môi trường và pháp luật về lao động cho thành viên, người lao động trong HTX.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới vùng ĐBSCL" tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020; Tỉnh đã thực hiện đăng ký lại và phát triển được  92 HTX theo Luật HTX 2012. 

Trên địa bàn có 27 HTX được nhà nước giao, cho thuê đất với tổng diện tích đất được giao, thuê là 2.643,6 m².

Tỉnh đã hỗ trợ 06 HTX lập dự án vay vốn và tái vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh với số vốn vay là 840 triệu đồng, Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ giải quyết việc làm của Liên minh HTX Việt Nam. Ngoài ra còn hỗ trợ cho 10 lượt HTX vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh với số vốn vay trên 6,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong triển khai thực hiện vẫn còn những bất cập tồn tại đó là: 

Công tác tham mưu ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển về HTX ban hành chậm, thiếu đồng bộ. Nhiều chính sách đã được Chính phủ ban hành nhưng chưa có văn bản hướng dẫn kịp thời của các Bộ, ngành nên phần nào gây khó khăn cho HTX và các cơ quan chuyên môn, nhất là trong lĩnh vực thủ tục đăng ký thành lập và chuyển đổi theo Luật  HTX 2012. Các chính sách đã ban hành có nhiều nội dung còn chung chung và thiếu nguồn lực để thực hiện. Thủ tục để được hưởng chính sách phức tạp, các văn bản quy định còn chồng chéo làm đối tượng thụ hưởng khó tiếp cận chính sách; chưa ban hành đồng bộ thống nhất các tiêu chí đánh giá xếp loại HTX theo Luật HTX trên tất cả các lĩnh vực.

Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn các HTX còn thấp, thiếu tính cạnh tranh nguyên nhân chủ yếu đó là đội ngũ quản lý HTX như Hội đồng quản trị, chủ nhiệm (giám đốc), ban kiểm soát còn yếu kém, chưa đủ khả năng trình độ điều hành hoạt động của HTX, thiếu tính chủ động, linh hoạt, đôi khi còn trong chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước; Vốn góp của HTX còn hạn chế chưa đảm bảo cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm; hạn chế trong tham gia chuỗi giá trị sản phẩm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của HTX và xã viên; Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và quần chu1ngn nhân dân về bản chất HTX theo Luật HTX năm 2012 chưa rõ ràng, chưa sâu rộng./.

 Hoàng Văn Phường

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều