Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 35
Hôm nay: 132
Trong tuần: 132
Trong tháng: 847
Tất cả: 947143
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Thông tin kỳ họp HĐND
Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh: Ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo sau Đại học nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2018- 2021

Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo sau Đại học nguồn nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2018- 2021.

Theo đó, Nghị quyết số 132/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định đối tượng được hỗ trợ đào tạo là Công chức, viên chức ngành Y tế được cử đi đào tạo sau đại học, cụ thể như: Bác sĩ (BS), dược sĩ ĐH, cử nhân ĐH chuyên ngành y tế được cử đi đào tạo thạc sĩ (Ths), chuyên khoa I (CKI), BS nội trú; Ths, CKI, BS nội trú được cử đi đào tạo tiến sĩ (TS), CKII. Mức hỗ trợ đào tạo của Ths, CKI, BS nội trú là 65 triệu đồng; CKII 90 triệu đồng và TS là 130 triệu đồng. Trường hợp đồng thời được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo của tỉnh thì được lựa chọn hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. Điều kiện được nhận hỗ trợ là: Có Quyết định của Sở Y tế cử đào tạo sau đại học giai đoạn 2018 - 2021; đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; có đủ tuổi và sức khỏe để thực hiện cam kết; đồng thời sau đào tạo phải chấp hành phân công của Sở Y tế về công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Nghị quyết cũng quy định việc đền bù chi phí hỗ trợ đào tạo, khi đối tượng đào tạo thực hiện không đúng cam kết sẽ áp dụng các chế định quy định tại Chương II, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức./.

Hữu Tài

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều