Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 19
Hôm nay: 123
Trong tuần: 357
Trong tháng: 1762
Tất cả: 948058
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của các Ban
Ban Kinh tế - Ngân sách: Thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 (Bất thường)

Chiều ngày 03/10/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 (Bất thường), HĐND tỉnh Khoá IX. Ông Nguyễn Thành Nghiệp, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, chủ trì cuộc họp.

​Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết: Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về phê duyệt chủ trương đầu tư các nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với các dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, đối với dự thảo nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 80/NQ-HĐND, đại biểu đề nghị cần điều chỉnh tên nghị quyết và nội dung Điều 1 cho cụ thể là điều chỉnh phụ lục 2 và phụ lục 4 kèm theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND; đồng thời tại nội dung thời gian đầu tư nên ghi ngắn gọn quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư ở mỗi giai đoạn phân kỳ.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách, đề nghị các cơ quan tham mưu, soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 9 (Bất thường)./.

Phương Thảo

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều