Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 27
Hôm nay: 132
Trong tuần: 366
Trong tháng: 1771
Tất cả: 948067
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của các Ban
Ban Pháp chế: Thẩm tra tờ trình giao biên chế trình HĐND tỉnh

Ngày 12/10/2018, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Phụ lục giao biên chế công chức cho các sở, ban, ngành tỉnh ban hành nội dung kèm theo tại Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 105/NQ-HĐND, ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 8. Ông Nguyễn Hữu Trí, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ đã thông qua Tờ trình 153/TTr-UBND và Giám đốc sở Công thương giải trình thêm về 10 biên chế từ Chi cục Quản lý thị trường sang Sở Công thương. Các đại biểu tham dự họp đã thảo luận: Trong tờ trình số 153/TTr-UBND chưa nêu rõ lý do 48 biên chế đã giao Chi cục Quản lý thị trường theo Nghị quyết 105/NQ-HĐND nhưng khi bàn giao cho Bộ Công thương chỉ bàn giao 38 biên chế; Tờ trình chưa nêu được căn cứ pháp lý để thực hiện giao biên chế của cơ quan có thẩm quyền, khi điều chỉnh về Sở thì bổ sung vào vị trí nhiệm vụ nào, vị trí việc làm đó đã được cơ quan nào phê duyệt; Chi cục Quản lý thị trường là tổ chức trực thuộc Sở Công thương nhưng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của quản lý thị trường địa phương và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương được quy định tại 02 nghị định khác nhau. 

​Qua thẩm tra, Ban pháp chế thống nhất kết luận không trình dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 (bất thường) về việc điều chỉnh Phụ lục giao biên chế công chức cho các sở, ban, ngành tỉnh ban hành kèm theo tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 105/NQ-HĐND, ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 8 vì nội dung trình HĐND chưa rõ ràng và chưa đủ cơ sở căn cứ pháp lý./.

Ngọc Bích

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều