Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 13
Hôm nay: 117
Trong tuần: 351
Trong tháng: 1756
Tất cả: 948052
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của các Ban
Ban Kinh tế - Ngân sách: Ban hành kế hoạch giám sát “việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018" trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/10/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách đã họp phiên toàn thể để thống nhất các nội dung, chương trình kế hoạch và đề cương khảo sát, giám sát về việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018, trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch khảo sát, giám sát, Đoàn sẽ tiến hành khảo sát tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, sau đó giám sát tại Cục thuế tỉnh và Sở Tài chính. Các nội dung giám sát tại Cục thuế tập trung gồm: Kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về các khoản thu thuế trên địa bàn tỉnh năm 2018; tình hình thực hiện thu nợ đọng thuế; tình hình thất thu các khoản thuế, ẩn, lậu thuế; công tác chỉ đạo, phối hợp đối với các cơ quan hỗ trợ đến hoạt động thu thuế; công tác lập bộ thuế và dự toán các nguồn thu thuế năm 2019; kết quả việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách năm 2017. Nội dung giám sát tại Sở Tài chính tập trung gồm: Kết quả triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2018; kết quả thực hiện các kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

Thời gian khảo sát vào ngày 08/11/2018 và thời gian giám sát vào ngày 13/11/2018./.

Hữu Tài

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều