Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 23
Hôm nay: 127
Trong tuần: 361
Trong tháng: 1766
Tất cả: 948062
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của Thường trực
Thường trực HĐND: Giám sát việc đầu tư, xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách năm 2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 31/10/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, do Ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018, trên địa bàn tỉnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trước đó ngày 24, 25/10/2018, Đoàn đã tiến hành khảo sát 05 công trình, dự án tại các địa phương Thị xã Bình Minh, huyện Bình Tân, Tam Bình, Mang Thít và Long Hồ.

Qua xem xét báo cáo và giải trình, Đoàn giám sát ghi nhận: Trong 10 tháng năm 2018, Sở Kế hoạch & Đầu tư đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, triển khai trên 10 văn bản pháp luật của Trung ương, nghị quyết của HĐND tỉnh và tham mưu UBND tỉnh 06 văn bản về lĩnh vực đầu tư và XDCB trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, phối hợp thực hiện kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả đối với các sở ngành, UBND 8 huyện - thị xã - thành phố các hoạt động đầu tư XDCB. Thực hiện trình UBND tỉnh thẩm định 13 dự án, 52 báo cáo kinh tế kỹ thuật đảm bảo địnhh mức, quy chuẩn xây dựng và quy hoạch, kế hoạch đầu tư công được duyệt. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đánh giá đầu tư được quan tâm thực hiện thường xuyên; đã triển khai 02 kế hoạch thanh tra, kiểm tra đến 23 công trình/11 đơn vị về tổ chức đấu thầu, tiến hành xử phạt hành chính 04 đơn vị tư vấn với số tiền 87,5 triệu đồng. Triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh phù hợp với các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện kế hoạch cơ bản đạt tiến độ đề ra, nhiều dự án được triển khai hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, tăng thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn; thực hiện đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới,…góp phần tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 6,16%/năm, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,27%/năm và có 39/89 xã và 1 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư đã thực hiện 1.432,986 tỷ đồng, đạt 50,14% kế hoạch; giải ngân 1.330,615 tỷ đồng, đạt 46,56% kế hoạch; bố trí vốn thực hiện 546 dự án, đã  thực hiện 402 công trình/dự án, với số vốn 8.704 tỷ đồng, trong đó có 378 dự án đã hoàn thành... Tuy nhiên, đến ngày 10/10/2018, còn 10 công trình chưa khởi công; một số công trình, dự án trọng điểm, cấp bách thuộc lĩnh vực giao thông, phát triển đô thị,... có nhu cầu vốn đầu tư lớn, nhưng nguồn lực huy động để bố trí còn hạn chế. Một số chủ đầu tư thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án chưa chuyên nghiệp; chậm trong điều chỉnh và phê duyệt điều chỉnh dự án; chậm trong thiết kế bản vẽ thi công dự toán, trong lựa chọn nhà thầu. Một số nhà thầu thi công, tư vấn yếu năng lực, thi công chậm tiến độ theo hợp đồng, tư vấn khảo sát lập dự án thiếu chặt chẽ dẫn đến nhiều phát sinh trong quá trình thực hiện.... ảnh hưởng đến kết quả thực hiện, giải ngân vốn đạt thấp, dưới 50% so với kế hoạch năm.

Qua giám sát, Đoàn đánh giá Sở KHĐT đã cơ bản tổ chức thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác đầu tư, XDCB bằng nguồn vốn ngân sách, Đoàn ghi nhận các kiến nghị của ngành, đồng thời đề nghị BGĐ Sở: Cần đánh giá, xác định rõ các nguyên nhân ảnh hưởng chậm thực hiện các nguồn vốn, giải ngân nguồn vốn năm 2018; thực hiện rà soát tất cả các công trình, dự án giai đoạn 2016 - 2020, để xác định công trình động lực, trọng điểm, bức xúc để cân đối bố trí nguồn vốn đảm bảo thực hiện khả thi; thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra công tác mời thầu, đấu thầu, chọn thầu, đảm bảo chất lượng công trình và công tác thanh quyết toán; kịp thời tham mưu UBND tỉnh danh mục công trình XDCB năm 2019 sát với khả năng thực hiện của địa phương và đảm bảo được nguồn vốn, tránh dàn trãi, không phát huy được hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ đầu tư để phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng nhất là các công trình về giao thông; chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc qua khảo sát của Đoàn giám sát đối với 05 công trình, dự án liên quan./.

Hữu Tài

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình hoạt động

Tin xem nhiều