Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 9
Hôm nay: 251
Trong tuần: 1482
Trong tháng: 2121
Tất cả: 945295
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của Thường trực
Thường trực HĐND: Thống nhất kết quả giám sát về đầu tư, XDCB bằng nguồn vốn ngân sách năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/11/2018, Thường trực HĐND tỉnh họp xem xét thống nhất các nội dung kết quả giám sát về việc thực hiện  Nghị quyết HĐND tỉnh về đầu tư, XDCB bằng nguồn vốn ngân sách năm 2018, trên địa bàn tỉnh. Ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Qua xem xét dự thảo báo cáo kết quả giám sát, các đại biểu thống nhất đánh giá: Việc triển khai thực hiện XDCB các công trình, dự án được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo thực hiện; nguồn vốn bố trí thanh toán đảm bảo cho khối lượng hoàn thành. Các nhà thầu tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch XDCB năm 2018. Sở Kế hoạch & Đầu tư đã chấp hành, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh, đưa công tác quản lý đầu tư XDCB từng bước đi vào nề nếp, đúng quy định. Thực hiện kế hoạch vốn 9 tháng, được 1.432,986 tỷ đồng, đạt 50,14% kế hoạch, tăng 3,55% so với cùng kỳ. Thực hiện kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 với 402 công trình, dự án, với tổng số vốn 8.704 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 63,33% kế hoạch; thực hiện hoàn thành, đưa vào sử dụng 380 công trình, dự án. Tham mưu lựa chọn, ghi danh mục công trình, dự án có trọng tâm, trọng điểm; bố trí ưu tiên những công trình cấp bách, bức xúc,... phát huy được hiệu quả nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh; góp phần tăng trưởng bình quân GRDP đạt 6,16%/năm; thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới với 39/89 xã và thị xã Bình Minh được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới;... Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Việc xác định nguồn vốn trình UBND tỉnh ban hành danh mục còn nhiều thay đổi; một số công trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay tín dụng phải sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí thực hiện thanh toán; nhiều chủ đầu tư chưa làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là xác định quy mô dự án, khảo sát lập thiết kế, dự toán không chính xác, đầy đủ, nên khi triển khai xây dựng phải điều chỉnh, bổ sung làm phát sinh tăng, ảnh hưởng đến việc cân đối vốn; công tác phối hợp của một số chủ đầu tư với địa phương chưa chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng; năng lực một số nhà thầu còn hạn chế, thiếu phương tiện, máy móc, lao động thi công chậm tiến độ công trình, dự án để hoàn thành.

Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư: Tiếp tục rà soát những công trình, dự án không khả thi đưa ra khỏi danh mục, bổ sung vào danh mục các công trình có tính bức xúc theo khả năng cân đối ngân sách; thực hiện chặt chẽ công tác thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đảm bảo đầy đủ các công trình phụ trợ, hạn chế phát sinh tăng, vượt kinh phí dự phòng; tăng cường thanh tra công tác đấu thầu, chọn thầu, thực hiện triển khai công trình, thực hiện thanh toán kế hoạch vốn và chất lượng công trình; kịp thời điều chỉnh vốn các công trình, dự án chưa khởi công, triển khai chậm không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn, để kịp thời bổ sung cho các công trình, dự án thiếu vốn, công trình bức xúc khởi công mới, đảm bảo giải ngân đạt kế hoạch. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh: Chỉ đạo rà soát các công trình, dự án không khả thi đưa ra khỏi danh mục; chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác quyết toán, tất toán các công trình, dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; đẩy mạnh việc phân cấp đầu tư, ưu tiên bố trí công trình, dự án cho các chủ đầu tư đã thực hiện tốt; cần xem xét điều chỉnh các quy định về giá hỗ trợ, bồi thường vật kiến trúc, giá vật liệu xây dựng như cát san lấp, giá thuê nhân công,... phù hợp với giá thị trường./.

Hữu Tài

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều