Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 20
Hôm nay: 264
Trong tuần: 1495
Trong tháng: 2134
Tất cả: 945308
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của các Ban
Ban Pháp chế: Thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp cuối năm 2018

Ngày 16/11/2018, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Trí, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo về: Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện kế hoạch quốc phòng - an ninh xây dựng chính quyền. Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về: Quy định nội dung, mức chi kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Quyết định giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019; Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Qua thẩm tra, Ban pháp chế thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 10, HĐND tỉnh Khóa IX.  Về nội dung đã nêu rõ, đầy đủ phù hợp về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đúng thẩm quyền ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời đảm bảo đúng thể thức văn bản theo quy định và phù hợp với các quy định hiện hành ./.

Ngọc Bích

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều