Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 48
Hôm nay: 80
Trong tuần: 80
Trong tháng: 795
Tất cả: 947091
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Thông tin kỳ họp HĐND
Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Khóa IX

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp Trương Văn Sáu nhấn mạnh: Với quyết tâm đổi mới và nâng chất lượng giám sát tại kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp sẽ dành 1 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn, và không giới hạn nội dung, lĩnh vực, nhóm vấn đề chất vấn. Khối lượng công việc tại kỳ họp rất lớn, có nhiều nội dung rất quan trọng, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận, xem xét một cách thấu đáo trước khi quyết nghị.

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đại biểu ghi nhận: Kinh tế trong tỉnh năm 2018 có sự phục hồi mạnh và đạt tốc độ tăng trưởng khả quan. Có 26/26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đều đạt kế hoạch, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; GRDP tăng 6,17% vượt 0,67%; giá trị sản xuất nông lâm thủy sản vượt 1,84%, giá trị các ngành dịch vụ vượt 1,6%, tổng kim ngạch xuất khẩu vượt 10,6%, tổng thu  ngân sách trên địa bàn vượt 4,6% so với kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1% so năm 2017, tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch đạt trên 80%, vượt 2% so kế hoạch. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, an toàn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí; cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội, đăng ký thành lập doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả nổi bật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiếp tục được quan tâm thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số tồn tại, hạn chế như: Các hình thức sản xuất trong nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết để tạo chuỗi giá trị nông sản, kết nối thị trường; một số nguồn thu không đạt ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi do HĐND giao; nợ xấu của các tổ chức tín dụng tăng; kết quả giải ngân vốn đầu tư công XDCB đạt thấp so kế hoạch; nhiều xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới không duy trì được tiêu chí theo quy định; công tác khám, điều trị bệnh cho người dân chất lượng chưa được cải thiện, chưa tạo được lòng tin của nhân dân đối với ngành y tế. 

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét: 22 báo cáo, 23 tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và của các ngành pháp luật trình đến kỳ họp. Tiến hành miễn nhiệm, đồng thời bầu bổ sung 01 chức danh Phó ban chuyên trách HĐND, 01 chức danh Ủy viên UBND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX bầu, phê chuẩn; dành 01 buổi thảo luận tại hội trường, 02 buổi tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Tiếp đó, các vị đại biểu HĐND cho ý kiến đóng góp và biểu quyết thông qua 23 nghị quyết,... Thời gian tổ chức kỳ họp sẽ diễn ra trong 4 ngày: 10 - 13/12/2018/.

Hữu Tài

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều