Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 43
Hôm nay: 75
Trong tuần: 75
Trong tháng: 790
Tất cả: 947086
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Thông tin kỳ họp HĐND
Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh: Chủ tịch HĐND tỉnh - Trương Văn Sáu đạt tỷ lệ 100% phiếu tín nhiệm cao của đại biểu HĐND tỉnh

Ngày 11/12/2018, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khoá IX  đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh do HĐND bầu. Công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, minh bạch đúng quy định theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Tại kỳ họp đã có 45/50 vị đại biểu HĐND thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo tỷ lệ % trên tổng số đại biểu có mặt như sau:

1. Ông Trương Văn Sáu, Chủ tịch HĐND: Số phiếu tín nhiệm cao 45 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không có phiếu tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

2. Ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐND: Số phiếu tín nhiệm cao 37 phiếu, chiếm tỷ lệ 82,22%; Số phiếu tín nhiệm 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 13,33%; Số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,22%.

3. Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó chủ tịch HĐND: Số phiếu tín nhiệm cao 25 phiếu, chiếm tỷ lệ 55,55%; Số phiếu tín nhiệm 14 phiếu, chiếm tỷ lệ 31,11%; Số phiếu tín nhiệm thấp 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 11,11%,

4. Ông Trần Văn Ý, Trưởng Ban văn hóa - xã hội, HĐND: Số phiếu tín nhiệm cao 27 phiếu, chiếm tỷ lệ 60%; Số phiếu tín nhiệm 14 phiếu, chiếm tỷ lệ 31,11%; Số phiếu tín nhiệm thấp 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,66%.

5. Ông Nguyễn Hữu Trí, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND: Số phiếu tín nhiệm cao 36 phiếu, chiếm 80%; Số phiếu tín nhiệm 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 17,77%; không có phiếu tín nhiệm thấp.

6. Ông Nguyễn Thành Nghiệp, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND: Số phiếu tín nhiệm cao 32 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,11%; Số phiếu tín nhiệm 09 phiếu, tỷ lệ chiếm 20%; Số phiếu tín nhiệm thấp 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,66%.

7. Ông Nguyễn Đắc Phương, Chánh Văn phòng HĐND: Số phiếu tín nhiệm cao 28 phiếu, chiếm tỷ lệ 62,22%; Số phiếu tín nhiệm 11 phiếu, chiếm tỷ lệ 24,44%; Số phiếu tín nhiệm thấp 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 11,11%.

8. Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND: Số phiếu tín nhiệm cao 37 phiếu, chiếm tỷ lệ 82,22%; Số phiếu tín nhiệm 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 17,77%; không có phiếu tín nhiệm thấp.

9. Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND: Số phiếu tín nhiệm cao 39 phiếu, chiếm tỷ lệ 86,66%; Số phiếu tín nhiệm 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,66%; Số phiếu tín nhiệm thấp 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,66%.

10. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND: Số phiếu tín nhiệm cao 33 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,33%; Số phiếu tín nhiệm 10 phiếu, chiếm tỷ lệ 22,22%; Số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,44%.

11. Ông Trần Hoàng Tựu, Phó Chủ tịch UBND: Số phiếu tín nhiệm cao 30 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,66%; Số phiếu tín nhiệm 13 phiếu, chiếm tỷ lệ 28,88%; Số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,44%.

12. Ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Xây dựng: Số phiếu tín nhiệm cao 30 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,66%; Số phiếu tín nhiệm 14 phiếu, chiếm tỷ lệ 31,11%; Số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu, chiếm 2,22%.

13. Ông Thạch Dương, Trưởng ban Dân tộc tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 42,22%; Số phiếu tín nhiệm 21 phiếu, chiếm 46,66%; Số phiếu tín nhiệm thấp 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 11,11%.

14. Ông Phan Văn Giàu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Số phiếu tín nhiệm cao 24 phiếu, chiếm tỷ lệ 53,33%; Số phiếu tín nhiệm 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 42,22%; Số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,44%.

15. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Số phiếu tín nhiệm cao 17 phiếu, chiếm tỷ lệ 37,77%; Số phiếu tín nhiệm 27 phiếu, chiếm tỷ lệ 60%; Số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,22%.

16. Ông Lê Việt Hòa, Chánh Thanh tra tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 27 phiếu, chiếm tỷ lệ 60%; Số phiếu tín nhiệm 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 33,33%; Số phiếu tín nhiệm thấp 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,66%.

17. Ông Trần Văn Khái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Số phiếu tín nhiệm cao 32 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,11%; Số phiếu tín nhiệm 11 phiếu, chiếm tỷ lệ 24,44%; Số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,44%.

18. Ông Nguyễn Văn Liệt, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải: Số phiếu tín nhiệm cao 26 phiếu, chiếm tỷ lệ 57,77%; Số phiếu tín nhiệm 17 phiếu, chiếm tỷ lệ 37,77%; không có phiếu tín nhiệm thấp.

19. Ông Đặng Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND: Số phiếu tín nhiệm cao 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,11%; Số phiếu tín nhiệm 18 phiếu, chiếm tỷ lệ 40%; Số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,44%.

20. Bà Lê Thị Nhung, Giám đốc Sở Tài chính: Số phiếu tín nhiệm cao 24 phiếu, chiếm tỷ lệ 53,33%; Số phiếu tín nhiệm 17 phiếu, chiếm tỷ lệ 37,77%; Số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,44%.

21. Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Số phiếu tín nhiệm cao 33 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,33%; Số phiếu tín nhiệm 10 phiếu, chiếm tỷ lệ 22,22%; không có phiếu tín nhiệm thấp.

22. Ông Phạm Tứ Phương, Giám đốc Sở Công Thương: Số phiếu tín nhiệm cao 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,11%; Số phiếu tín nhiệm 20 phiếu, chiếm tỷ lệ 44,44%; không có phiếu tín nhiệm thấp.

23. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Số phiếu tín nhiệm cao 25 phiếu, chiếm tỷ lệ 55,55%; Số phiếu tín nhiệm 16 phiếu, chiếm tỷ lệ 35,55%; Số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,44%.

24. Ông Nguyễn Minh Tho, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số phiếu tín nhiệm cao 17 phiếu, chiếm tỷ lệ 37,77%; Số phiếu tín nhiệm 21 phiếu, chiếm tỷ lệ 46,66%; Số phiếu tín nhiệm thấp 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 11,11%.

25. Ông Hồ Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp: Số phiếu tín nhiệm cao 26 phiếu, chiếm tỷ lệ 57,77%; Số phiếu tín nhiệm 16 phiếu, chiếm tỷ lệ 35,55%; Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,22%.

26. Ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Số phiếu tín nhiệm cao 29 phiếu, chiếm tỷ lệ 64,44%; Số phiếu tín nhiệm 13 phiếu, chiếm tỷ lệ 28,88%; Số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,22%.

27. Ông Phạm Văn Bé Tư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 34 phiếu, chiếm tỷ lệ 75,55%; Số phiếu tín nhiệm 09 phiếu, chiếm tỷ lệ 20%; không có phiếu tín nhiệm thấp./.

Hữu Tài

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều