Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 53
Hôm nay: 85
Trong tuần: 85
Trong tháng: 800
Tất cả: 947096
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của Thường trực
HĐND Vĩnh Long: Giải pháp nâng cao việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân

Sáng 19/10/2018, Thường trực và lãnh đạo các Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh đã đến dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ Năm, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề: "Kinh nghiệm và giải pháp của HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo". Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu tham luận (lược ghi phát biểu tại hội nghị):

Từ thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh Vĩnh Long cho thấy: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân có vai trò rất quan trọng trong việc gắn chặt mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền nói chung, với HĐND và đại biểu HĐND nói riêng. Vì, thông qua hoạt động, HĐND nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng, bức xúc của công dân; tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và xem xét, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, trả lời cho công dân. Thực hiện tốt vấn đề này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Từ nhận thức đó, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long luôn xác định việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý kịp thời, hiệu quả đơn thư của công dân là góp phần bảo đảm quyền công dân; tạo chỗ dựa, niềm tin của công dân với HĐND và đại biểu HĐND; góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. 

Xác định rõ tầm quan trọng đó, từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 tới nay, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn. Thường trực Hội đồng nhân dân đã xây dựng kế hoạch tiếp công dân và phân công Ủy viên thường trực, đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long làm tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư của công dân; và giám sát tốt việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn. Thường trực HĐND đã thực hiện 94 cuộc tiếp công dân; các Tổ đại biểu đã phân công Đại biểu HĐND không chuyên trách tiếp công dân tại địa bàn ứng cử 17 cuộc; đồng thời, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua công tác tiếp xúc cử tri, tiếp nhận đơn thư qua đường bưu điện; tiếp nhận 192 đơn thư của công dân, đã xử lý chuyển 89 đơn đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; trả lời 45 đơn hướng dẫn công dân gửi đúng cơ quan chức năng giải quyết; lưu 58 đơn. Kết quả: Có 64 đơn, thư được các cơ quan chức năng thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND tỉnh, chiếm 70,79% tổng số đơn, thư đã chuyển. Trước mỗi kỳ họp thường kỳ, Thường trực HĐND tỉnh phân công Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân cấp tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Để nâng cao chất lượng công tác xử lý đơn thư, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long đề xuất một số giải pháp như sau:

Một là, phát huy những kinh nghiệm và khắc phục tốt những nguyên nhân hạn chế như đã nêu trên. Tiếp tục quan tâm công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư của công dân kịp thời, hiệu quả. Thường xuyên thực hiện và chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt là giám sát nội dung giải quyết của các cơ quan chức năng. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư của công dân; cung cấp thong tin lien quan đến các vụ khiếu nại, tố cáo cho đại biểu Hội đồng nhân dân. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri và phối hợp với các cơ quan liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu, sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật, giảm thiểu tình trạng khiếu kiện sai, khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Ba là, bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, am hiểu pháp luật, nắm chắc thực tiễn, có kỹ năng công tác dân vận … làm công tác tiếp công dân. Cán bộ phải thường xuyên cập nhật, tìm hiểu chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu đúng, trúng các chương trình giám sát, thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân về công tác xử lý đơn, thư. Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ tham mưu tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực tiễn cho thấy, chỉ khi cán bộ thật sự hiểu, nắm vững các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì chất lượng, hiệu quả công tác này mới được cải thiện và nâng cao.

Bốn là, có chế độ bồi dưỡng thỏa đáng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo để động viên, khích lệ kịp thời nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ làm công tác này./.

Ngọc Bích (Lượt ghi)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều