Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 38
Hôm nay: 119
Trong tuần: 119
Trong tháng: 834
Tất cả: 947130
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Hoạt động của các Ban
Ban Kinh tế - Ngân sách: Thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2018

Trong 02 ngày 27, 28/11/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách, đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, Dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Ông Nguyễn Thành Nghiệp, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đối với 15 báo cáo, Dự thảo nghị quyết, cụ thể: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách; Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; Dự thảo nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018; Dự thảo nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh; Dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh; Dự thảo nghị quyết hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Dự thảo nghị quyết về việc thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn ngân sách Trung ương; Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2018; Dự thảo nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí; Dự thảo nghị quyết quy định một số mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu-chi ngân sách năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ thu-chi ngân sách năm 2019; Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2019.

Trong thẩm tra, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với sự cần thiết, tính cấp bách của các Dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp. Các nghị quyết được trình đúng theo thẩm quyền và đúng theo luật định, các chỉ tiêu nghị quyết được đề ra phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung dự thảo nghị quyết năm 2019, cần đề ra nhiều giải pháp đột phá trong việc huy động mọi nguồn lực để tăng tốc cho nền kinh tế của tỉnh; cần quy trách nhiệm các chủ đầu tư trong chậm giải ngân xây dựng cơ bản nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh trong năm 2019; sớm hình thành chuỗi giá trị nông sản và kết nối tiêu thụ nông sản; chỉ đạo xử lý mùi hôi khu vực bãi rác Hòa Phú và tách hệ thống xử lý nước thải và nước mưa khu vực dịch vụ trước khu công nghiệp Hòa Phú... Đồng thời, điều chỉnh thể thức một số Dự thảo nghị quyết theo đúng quy định.  

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách, đề nghị các cơ quan tham mưu, soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra, Dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX./.

Phương Thảo

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều