Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 40
Hôm nay: 125
Trong tuần: 125
Trong tháng: 840
Tất cả: 947136
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - HĐND các Huyện Thành phố
HĐND thành phố Vĩnh Long: Khai mạc kỳ họp cuối năm 2018

Sáng ngày 18/12/2018, Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long đã khai mạc Kỳ họp thứ 8, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Lê Văn Tiều, Chủ tịch HĐND thành phố Vĩnh Long phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo báo cáo năm 2018, các chỉ tiêu KT - XH đều đạt và vượt so kế hoạch, 18/19 chỉ tiêu nghị quyết đề ra; còn 01 chỉ tiêu đạt trên 99% là giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 4.1563 tỷ đồng, tăng 8,86% so với năm 2017; tổng thu ngân sách 419,355 tỷ đồng đạt 103,53% dự toán, giảm 9,23% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách là 709,708 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư là 204,429 tỷ đồng, đạt 394,58% so dự toán, chi thường xuyên là 450,799 tỷ đồng, đạt 122,80% so dự toán; .... Đây là lần đầu tiên thành phố Vĩnh Long đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết trong 3 năm qua; các công trình dự án được tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ; chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; giáo dục đào tạo được đổi mới, chất lượng dạy và học được cải thiện; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo việc làm đạt kết quả đáng ghi nhận; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định. Tuy nhiên, kinh tế phát triển nhưng chưa xứng với tiềm năng; thu hút và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố chuyển biến chậm; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nhất là đảm bảo các điều kiện về giao thông, thoát nước đô thị, xử lý nước thải, rác thải; công tác quản lý đô thị còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư có chiều hướng gia tăng; công tác phối hợp giữa các phòng, ban địa phương chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn thiếu giải pháp để giải quyết dứt điểm dẫn đến việc khiếu kiện tranh chấp đất đai còn diễn biến phức tạp; tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp gây lo lắng bất an trong nhân dân.​

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Long sẽ xem xét: 12 báo cáo, 10 tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực và các Ban HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Vĩnh Long và của các ngành pháp luật trình đến kỳ họp.Tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long và lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 người giữ chức vụ do HĐND thành phố Vĩnh Long bầu. Hội nghị dành 01 buổi thảo luận tại tổ, hội trường và tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo đó, đại biểu HĐND đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua 10 nghị quyết: NQ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; NQ về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung  Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Vĩnh Long; NQ về việc phê duyệt điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; NQ về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Vĩnh Long cuối năm 2018; NQ về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB trên địa bàn thành phố Vĩnh Long cuối năm 2018; NQ về việc phê duyệt dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Vĩnh Long năm 2019; NQ về việc phê duyệt kế hoạch vốn XDCB trên địa bàn thành phố Vĩnh Long năm 2019; NQ về kế hoạch tổ chức các kỳ họp lệ năm 2019 của HĐND thành phố Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021; NQ về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố Vĩnh Long bầu.

Thời gian tổ chức kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày: 18 - 19/12/2018./.

Ngọc Bích

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều