Liên kết website

Bản đồ hành chính

Lượng truy cập

Đang xem: 26
Hôm nay: 289
Trong tuần: 1520
Trong tháng: 2159
Tất cả: 945333
Chuyên mục - Hội đồng Nhân dân - Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND
Văn phòng HĐND: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2018

          Văn phòng HĐND: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
         
Lãnh đạo văn phòng phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC năm 2018 và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện chương trình công tác năm 2019,... Đến dự có ông Nguyễn Minh Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.


        

        Đại biểu tham gia hội nghị đã xem xét cho ý kiến đối với các báo cáo hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh năm 2018 và chương trình công tác năm 2019; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của Chánh Văn phòng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018; các báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ, báo cáo công tác thi đua khen thưởng, báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo kết quả chi ngân sách năm 2018 và kế hoạch chi ngân sách năm 2019,...
          Qua xem xét các báo cáo, đại biểu ghi nhận: Năm 2018, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ 04 kỳ họp HĐND, ban hành 68 nghị quyết trong đó có 21 nghị quyết quy phạm pháp luật; 12 phiên họp thường kỳ, 10 phiên họp đột xuất; xem xét, giải quyết 25 tờ trình của UBND tỉnh với các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư XDCB, điều chỉnh ngân sách và các vấn đề cấp bách, bức xúc phát sinh giữa 02 kỳ họp HĐND; tiếp xúc cử tri 274 cuộc và ghi nhận 352 ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; tiếp 38 cuộc với 51 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 69 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; ....Qua đó, định hướng cho chương trình công tác năm 2019: Tập thể Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn phòng đã xác định tham mưu phục vụ tốt và đảm bảo các hoạt động cho HĐND, Thường trực và các Ban HĐND trong công tác chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh; xây dựng ban hành đề cương và kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri; tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; tổ chức các phiên chất vấn và giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND giữa 02 kỳ họp; thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Thường trực và các ban theo quy định; xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.
          Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng với Chủ tịch công đoàn cơ sở đã ký kết giao ước thi đua năm 2019; và tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân năm 2019-2020.

Ngọc Bích

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều